Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o obszarach zagrożonych gdzie wystąpiły przypadki wścieklizny oraz postępowaniach na terenach zagrożonych.

Informacje na temat obszaru zagrożonego:

1) od strony wschodniej: od miejscowości Okleśna (gm. Alwernia) drogą w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Alwernia ulicami miasta: Belweder, Krakowską, Władysława Reymonta, przez miejscowości Grojec (gm. Alwernia) do przejazdu przez autostradę A4 na trasie Grojec-Rudno;

2) od strony północnej: od przejazdu przez autostradę A4 na trasie Grojec - Rudno wzdłuż autostrady w kierunku zachodnim do przejazdu przez autostradę A4 przed miejscowścią Bolęcin (gm. Trzebinia) dalej drogą do miejscowości Płaza (gm. Chrzanów);

3) od strony zachodniej: od miejscowości Płaza (gm. Chrzanów) w kierunku południowym do miejscowości Wygiełzów (gm. Babice), dalej drogą przez miejscowości Babice (gm. Babice), Olszyny (gm. Babice) do miejscowości Jankowiece (gm. Babice) i rzeki Wisły;

4) od strony południowej: od miejscowości Jankowice (gm. Babice) wzdłuż rzeki Wisły w kierunku wschodnim do miejscowości Okleśna (gm. Alwernia).

ZAKAZUJE SIĘ:

1) wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,
2) polowań oraz odłowów zwierząt łownych z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych w celu wykonania badań labolatoryjnych,
3) organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,
4) wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,
5) przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.

NAKAZUJE SIĘ:

1) trzymanie psów i kotów pod pełna kontrolą posiadaczy.Informacja Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego