Starosta Chrzanowski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia  4 listopada 2019 r., znak: AGN.6832.76.2017.PF16/PKK22 orzekającej od pkt. 1 do pkt.  6 o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Chrzanów, położoną w jednostce ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb nr 0001 Chrzanów, oznaczoną, jako działka nr 216/2 o pow. 0,0528 ha, zgodnie z wykazem hipotecznym LWH 174 gm. kat. Chrzanów, o zobowiązaniu Burmistrza Miasta Chrzanowa – reprezentującego Gminę Chrzanów do wypłaty odszkodowania określonego od pkt 1 do pkt 6 niniejszej decyzji, o zobowiązaniu Burmistrza Miasta Chrzanowa – reprezentującego Gminę Chrzanów do złożenia ustalonego w pkt 1, pkt 2,  pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat oraz, iż zapłata odszkodowania nastąpi jednorazowo, w terminie 14 dni od daty, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również, iż wysokość odszkodowania podlega waloryzacji na dzień jego zapłaty.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.