To już druga, ciesząca się dużą popularnością wśród przedszkoli edycja akcji profilaktycznej zainicjowana przez małopolskich policjantów wraz z partnerem projektu Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym celem przedsięwzięcia jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych.

W dniu 17 stycznia 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której pani Marta Malec – Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz mł. insp. Robert Michalik – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazali na ręce przedszkolaków oraz pani Joanny Wójcik - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie materiały profilaktyczne postaci „Kartki Edukacyjnej”. Podczas uroczystości obecni byli również: Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto  pan Tomasz Daros oraz Radna Dzielnicy I pani Edyta Kruk.

Kartki, które zostały dzisiaj wręczone aktualnie są przekazywane przez policjantów do wszystkich przedszkoli z Małopolski, aby następnie dzieci mogły je pokolorować lub napisać własne życzenia i przekazać je w przypadającym na 21 i 22 stycznia 2022 roku święta Babci
i Dziadka. Na odwrocie kartki dziadkowie odnajdą wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób przypomni o tym, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

Zeszłoroczna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli przedszkoli jak i wśród seniorów, którzy otrzymali nietypowe kartki. W związku z tym, że w poprzednim roku bardzo dużo informacji odnośnie otrzymanych kart pojawiło się w mediach społecznościowych oraz było dużo zapytań, co do dostępności kartek i możliwości włączenia się do akcji, w tym roku postanowiliśmy zwiększyć nakład tych wyjątkowych kartek do 200 tysięcy egzemplarzy. W miarę pojawiających się potrzeb, a także każdy kto chciałby jeszcze się przyłączyć do akcji może wydrukować laurkę ze stron internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

To już drugi raz, kiedy ze względu na pandemię wnukowie mają utrudnione możliwości spotkania się z dziadkami na uroczystościach zorganizowanych w dużym gronie. Dzieci  za pośrednictwem kartki będą mogły dotrzeć do swoich bliskich i wraz z życzeniami ochronić ich przed przestępczym procederem oszustów działających pod tzw. legendą „na wnuczka”, „na policjanta”.

Akcja z okazji Dnia Babci i Dziadka to jedna z wielu inicjatyw, jakie w ramach projektu Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan realizowanego przez małopolskich policjantów i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w której promowana jest edukacja osób starszych
z zaangażowaniem młodego pokolenia.

Dzień Babci i Dziadka to najlepszy czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo osób starszych, ponieważ mimo licznych ostrzeżeń i apeli, nadal dochodzi do zdarzeń, gdzie oszuści pozbawiają oszczędności seniorów. Na uwagę zasługuje fakt, że podejmowane wspólne działania zaczynają przynosić efekty. Odnotowujemy większą ilość sytuacji, w których seniorzy świadomi istniejących zagrożeń nie dają się nabrać oszustom.

W dniu 17 stycznia 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której pani Marta Malec – Lech - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz mł. insp. Robert Michalik – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przekazali na ręce przedszkolaków oraz pani Joanny Wójcik - Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie materiały profilaktyczne postaci „Kartki Edukacyjnej”. Podczas uroczystości obecni byli również: Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto  pan Tomasz Daros oraz Radna Dzielnicy I pani Edyta Kruk.

Kartki, które zostały dzisiaj wręczone aktualnie są przekazywane przez policjantów do wszystkich przedszkoli z Małopolski, aby następnie dzieci mogły je pokolorować lub napisać własne życzenia i przekazać je w przypadającym na 21 i 22 stycznia 2022 roku święta Babci
i Dziadka. Na odwrocie kartki dziadkowie odnajdą wiersz edukacyjny, który w zabawny, literacki sposób przypomni o tym, aby nie stać się ofiarą oszustwa.

Zeszłoroczna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli przedszkoli jak i wśród seniorów, którzy otrzymali nietypowe kartki. W związku z tym, że w poprzednim roku bardzo dużo informacji odnośnie otrzymanych kart pojawiło się w mediach społecznościowych oraz było dużo zapytań, co do dostępności kartek i możliwości włączenia się do akcji, w tym roku postanowiliśmy zwiększyć nakład tych wyjątkowych kartek do 200 tysięcy egzemplarzy. W miarę pojawiających się potrzeb, a także każdy kto chciałby jeszcze się przyłączyć do akcji może wydrukować laurkę ze stron internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

To już drugi raz, kiedy ze względu na pandemię wnukowie mają utrudnione możliwości spotkania się z dziadkami na uroczystościach zorganizowanych w dużym gronie. Dzieci  za pośrednictwem kartki będą mogły dotrzeć do swoich bliskich i wraz z życzeniami ochronić ich przed przestępczym procederem oszustów działających pod tzw. legendą „na wnuczka”, „na policjanta”.

Akcja z okazji Dnia Babci i Dziadka to jedna z wielu inicjatyw, jakie w ramach projektu Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan realizowanego przez małopolskich policjantów i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w której promowana jest edukacja osób starszych
z zaangażowaniem młodego pokolenia.

Dzień Babci i Dziadka to najlepszy czas, żeby zadbać o bezpieczeństwo osób starszych, ponieważ mimo licznych ostrzeżeń i apeli, nadal dochodzi do zdarzeń, gdzie oszuści pozbawiają oszczędności seniorów. Na uwagę zasługuje fakt, że podejmowane wspólne działania zaczynają przynosić efekty. Odnotowujemy większą ilość sytuacji, w których seniorzy świadomi istniejących zagrożeń nie dają się nabrać oszustom.

PLIKI DO POBRANIA