Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Związku.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto obręb Wodna nr 977 o powierzchni 0,0736 ha, objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych nr KR1C/00030851/1.

UWAGA: Dane w księdze wieczystej niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, działka 977, dawniej działka 481/43 (zgodnie z wykreśleniami wpisów w KW) na podstawie decyzji komunalizacyjnej – decyzji Wojewody Katowickiego nr Pw-V/5/17/93 z dnia 27 marca 1993 r. została przekazana na własność na rzecz Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Wodociągi Komunalne” (aktualnie: Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”).

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT:

137.003,55 zł (sto trzydzieści siedem trzy złote 55/100) brutto

Termin i miejsce przetargu:

23 października 2023 (poniedziałek), godzina 12:00 w siedzibie Związku, tj. 32-500 Chrzanów, ul. J. Piłsudskiego 4, I piętro

Wysokość wadium, formy, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium wynosi: 10% ceny wywoławczej: 13.700,35 zł

Termin wniesienia wadium: 18 października 2023 (środa), do godziny 12:00

Wadium wnosi się w pieniądzu przelewem na konto Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”: 20 1750 1048 0000 0000 2192 8418. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za miarodajny dla zachowania terminu wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przed przystąpieniem do przetargu każda zainteresowana osoba powinna zapoznać się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz Regulaminem przetargu, przyjętym uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” Nr 21/2023 z dnia 18 września 2023 roku którego treść dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku (https://zmgk-chrzanow.dobrybip.pl/).

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Uchwała Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” Nr 21/2023 z dnia 18 września 2023 roku (BIP), prasa lokalna, tablica ogłoszeń w siedzibie Związku – 22 września 2023 r.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: tel. 32 623 29 08, wew. 23 lub 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Związku (ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów, I piętro).

Wyciąg z ogłoszenia

Uchwała Zarządu Związku w sprawie ogłoszenia przetargu