Styropian - kłopotliwy odpad

- Gdzie wyrzucać styropian?

W segregacji styropianu rozróżniamy trzy rodzaje tego materiału i z każdym postępujemy inaczej:

  • styropianowe jednorazowe opakowania po produktach spożywczych (np. tacki po mięsie, wędlinach i serach, opakowania po daniach na wynos, wytłoczki na jajka czy kubki po ciepłych napojach) wyrzucamy do odpadów zmieszanych,
  • styropianowe wypełnienia, które zabezpieczają sprzęt AGD/RTV przed uszkodzeniem należy oddać do PSZOK. Do odpadów zmieszanych możemy wrzucić mniejsze fragmenty, które zmieszczą się w pojemniku,
  • styropian budowlany (płyty służące do docieplenia, kasetony) oddajemy do PSZOK. Dla materiałów izolacyjnych obowiązuje limit – 1m3 rocznie od gospodarstwa domowego.

- Czy są jakieś ograniczenia?

Ograniczenie dotyczy tylko styropianu budowlanego i innych materiałów izolacyjnych. Każde gospodarstwo domowe może w ciągu roku oddać 1m3 tego typu odpadów.

- Czym jest styropian i jaka jest różnica pomiędzy styropianem wykorzystywanym w budownictwie, styropianem chroniącym sprzęt RTV i AGD a jednorazowymi styropianowymi opakowaniami spożywczymi?

Styropian jest materiałem zaliczanym do tworzyw sztucznych (stąd częste wątpliwości, do którego pojemnika powinien trafić przy segregacji). Bez względu na późniejsze zastosowanie powstaje z granulek polistyrenu, w które wtłacza się powietrze. Jest to materiał lekki, a przy tym dobrze izoluje ciepło i chroni przed wilgocią. Jest też stosunkowo tani w produkcji stąd tak duża jego popularność zarówno w branży spożywczej, jak i budowlanej.

Z punktu widzenia gospodarki odpadami, różnica pomiędzy styropianem wykorzystywanym w budownictwie i styropianem chroniącym sprzęt RTV i AGD a jednorazowymi styropianowymi opakowaniami spożywczymi polega na możliwości jego późniejszego przetworzenia. Styropian używany do celów spożywczych nie nadaje się do recyklingu (patrz niżej), dlatego też odpady te należy składować w pojemniku jako odpady zmieszane.

- Czy styropian jest poddawany recyklingowi?

Niestety to co tanie dla producentów, jest kosztowne dla firm recyklingowych i szkodliwe dla środowiska. Styropian nie powinien być składowany, jednak w Polsce właściwie się go nie przetwarza, bo koszty odbioru i przetworzenia często przewyższają koszty jego produkcji. To dlatego odpady ze styropianu najczęściej trafiają na wysypiska lub do spalarni.

Z punktu widzenia firm recyklingowych nie każdy styropian jest wartościowym surowcem. Przyjmują tylko czysty styropian opakowaniowy (czyli ten, który zabezpiecza sprzęt AGD/RTV) oraz niezabrudzony innymi substancjami styropian budowlany i remontowy. Nie przetwarza się natomiast cienkiego styropianu, z którego produkuje się opakowania na żywność (bo jest powleczony innymi tworzywami, a przez to odzysk jest trudniejszy i droższy). Dlatego takich opakowań najlepiej unikać podczas zakupów.

Więcej informacji na:https://www.zmgk.chrzanow.pl i Fb/ZMGKChrzanow