Informacja na temat możliwości oddawania gruzu, gleby oraz kamieni do ZGOK w Balinie

Od jakiegoś czasu docierają do nas sygnały od mieszkańców, że po wprowadzeniu od stycznia 2020 r. Bazy Danych Odpadowych (BDO) na terenie naszego kraju, mają oni problem z legalnym oddaniem gruzu na składowisko po przekroczeniu limitu 1 tony w PSZOK.

Zarząd Związku, aby wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców uzyskał zgodę i zapewnienie od ZGOK w Balinie, że będą oni przyjmować na składowisko dostarczane przez mieszkańców (bez konieczności wpisu do BDO oraz bez posiadania badań) następujące odpady:

  • 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w cenie 100 zł/Mg;
  • 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 w cenie 200 zł/Mg;
  • 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie w cenie 40 zł/Mg


Odpady w minimalnej ilości 1 Mg można dostarczać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 do ZGOK w Balinie przy ul. Głogowej 75. Na składowisku trzeba będzie je rozładować w miejscu wskazanym przez obsługę Zakładu.