W październiku Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej, realizujący projekt "Odblaskowa Szkoła", wzięli udział w spotkaniu z policjantką z KPP w Chrzanowie i przeprowadzili kilka ciekawych inicjatyw, związanych z bezpieczeństwem i widocznością na drodze.

Sprawdź także: https://chrzanowski24.pl/strona-glowna/szelki-do-spodni-wygodny-dodatek-031237824

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci z Dulowej z odlaskami


Jesienią dość szybko robi się ciemno, dlatego osoby, które wracają po zmroku z różańca, są praktycznie niewidoczne na drodze. W tym roku, w ramach realizacji VIII edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno - Profilaktycznego „Odblaskowa Szkoła”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dulowej postanowili zadbać o bezpieczeństwo starszych uczestników modlitwy i rozdali im w kościele odblaski.

odblaskowa akcja rozańcowa

 

W dniu 26 paŸdziernika uczniowie klas I-VII zorganizowali też niezwykły „Pokaz mody odblaskowej”. Celem pokazu było propagowanie wœród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczniowie zaprezentowali ciekawe stroje, które - poza tym że mogą ratować nam życie - bardzo interesująco się prezentują.

odblaskowy pokaz mody

Pokaz odbył się przy dŸwiękach rytmicznej muzyki, wszyscy śœwietnie się bawili, a Jury złożone z nauczycieli i uczniów wyłoniło zwycięzców: I miejsce zdobyli Zuzia i Michał z klasy VII, na drugim stopniu podium stanęły uczennice klasy II: Kinga i Martynka, natomiast miejsce III zdobyły uczennice klasy III: Milena i Maja. Gratulujemy!

odbl kpp 1

 

Podsumowaniem działań w ramach realizowanego programu było zorganizowane 31 paŸździernika 2017 r. spotkanie uczniów z policjantką z KPP w Chrzanowie. Celem spotkania było przekazanie im podstawowych zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym - w charakterze pieszego, rowerzysty oraz pasażera. Zwrócono również szczególną uwagę na znajomośœć numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych oraz noszenie znaczków odblaskowych, dzięki którym zawsze jesteœmy widoczni na drodze. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, o czym œwiadczyło mnóstwo pytań skierowanych do policjantki.

 

odbl kpp 2

 

Informacja i zdjęcia przesłane przez Szkołę Podstawową w Dulowej