Wstęp

Chrzanowski24.pl jest katalogiem firm i instytucji (zwany dalej Katalogiem) zawierającym Prezentacje służące promocji w formie mini stron - wizytówek.

Definicje

Wydawca - właściciel Katalogu. Firma 48 Media z siedzibą w Trzebini, Numer Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Trzebinia 6321 / 2009. NIP: 628-217-44-05, REGON: 120987594

Klient - przedstawiciel firmy lub instytucji, której dane zostały zamieszczone w Katalogu.

Użytkownik - Osoba korzystająca z Katalogu.

Prezentacja - wpis firmy na okres jednego roku.

Zasady Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i zamieszczania Prezentacji w Katalogu.

Rejestracja poleca na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem dostępnym na stronie głównej Katalogu. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania firmy lub instytucji. Klient by mieć możliwość bezpłatnej edycji Prezentacji w przyszłości może dokonać rejestracji w Katalogu przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej Katalogu.

Prawa i obowiązki Wydawcy

Wydawca zastrzega możliwość do usuwania/edycji zamieszczonych Prezentacji łamiących niniejszy Regulamin, w szczególności niezgodnych z prawem oraz uznanych powszechnie za obraźliwe bez zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Prezentacji przez Klienta.

Wydawca nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikiem a Klientem. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje skorzystania przez Użytkownika z oferty w Prezentacji zamieszczonej przez Klienta.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Katalogu wywołane awariami, przerwami technicznymi, utratą danych z przyczyn nie zależnych od Wydawcy, Klientowi z tego tytułu nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odszkodowanie.

 

Prawa i obowiązki Klienta

Klient zamieszczając wpis potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych materiałów w Prezentacji. W szczególności Klient odpowiada za rzetelność i prawdziwość zamieszczonych danych.

Prezentacja dodawana przez Klienta do danych kategorii musi tematycznie pasować do branży Klienta.

Zabrania się zamieszczania w treści Prezentacji materiałów nie związanych bezpośrednio z profilem działalności. Zabrania się zamieszczania w treści Prezentacji odnośników do adresów stron nie należących do Klienta.

Dodawane przez Klienta Prezentacje muszą być napisane w języku polskim i być zgodne z zasadami pisowni języka polskiego.

Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na publikację danych zamieszczonych przez niego w Prezentacji w Katalogu.

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie danych Klienta / Prezentacji w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych przez Wydawcę. Także wyraża zgodę na udostępnianie tych danych partnerom handlowym. Jednocześnie Klient oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz do wprowadzenia zmian w tych danych.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane w Prezentacji przez Klienta.

Wydawca nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Użytkownikiem a Klientem. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje skorzystania przez Użytkownika z oferty w Prezentacji zamieszczonej przez Klienta.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu wywołane awariami, przerwami technicznymi, utratą danych z przyczyn nie zależnych od Wydawcy, Klientowi z tego tytułu nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odszkodowanie.

 

 

Dodanie Prezentacji do Katalogu

Prezentacja (wpis) w Katalogu jest płatna.  Klienta obowiązuje cena podana w Katalogu w momencie dodawania Prezentacji.

Prezentacja jest dodawana jednorazowo na rok. Prezentacja będzie aktywna rok od dodanie wpisu. Po roku nastąpi przypomnienie o przedłużeniu. Przedłużenie nie jest wymagane i można z niego zrezygnować.

 

Polityka Prywatności Katalogu

Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników i Klientów Katalogu. Publikowane są natomiast w Katalogu dane umieszczone przez Klienta w Prezentacji.

Zarejestrowana firma w Katalogu ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych z Katalogu.

Korzystając z Katalogu i dokonując rejestracji oraz publikacji Prezentacji należy podać niektóre dane osobowe a także dane firmy potrzebne do zamieszczenia Prezentacji.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, których dane uzyskał w związku z prowadzeniem Katalogu. W szczególności: informacje dotyczące bezpośrednio Katalogu, serwisów należących do Wydawcy, informacji bezpieczeństwa oraz informacje komercyjne, których wysłanie zostało opłacone przez Partnera Wydawcy.

Katalog gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne), dane te są wykorzystywane na potrzeby Katalogu (statytyki, działania marketingowe). Katalog wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. W plikach cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Regulamin i Polityka Prywatności obowiązują wszystkich Użytkowników i Klientów w wersji aktualnej dostępnej wyłącznie na stronie Chrzanowski24.pl