Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że istnieją różne sposoby powiadomienia o przestępstwie?

Jeżeli z różnych powodów nie możesz udać się do jednostki Policji, by zawiadomić o przestępstwie, możesz to zrobić w formie pisemnej. Należy pamiętać, aby w sposób wyczerpujący opisać okoliczności popełnienia przestępstwa i następnie doręczyć je osobiście lub przesłać na adres jednostki Policji lub Prokuratury. Pamiętaj, że możesz być później wezwany przez organ prowadzący sprawę celem złożenia zeznań w charakterze świadka. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać:

- nazwę organu, do którego jest skierowane;

- imię, nazwisko i adres do korespondencji autora;

- datę i podpis składającego zawiadomienie;

- opis sprawy zawierający jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które zgłaszasz, w tym następujące informacje nazywane przez policjantów „złotymi pytaniami”, dlatego że niezwykle pomocne:

  • Co się wydarzyło?
  • Gdzie miało miejsce zdarzenie?
  • Kiedy doszło do przestępstwa i jak długo trwało?
  • W jaki sposób popełniono przestępstwo i jakimi środkami (narzędzia, środki techniczne, dokumenty)?
  • Dlaczego popełniono przestępstwo (jeśli posiadasz taką wiedzę)?
  • Kto jest pokrzywdzonym, kto był świadkiem zdarzenia, kto jest sprawcą?

Zawiadomienie możesz wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (zeskanowany, podpisany dokument) na adres jednostki Policji lub Prokuratury.

 

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?": http://policja.pl/pol/aktualnosci/178486,Czy-wiesz-ze-nowy-projekt-informacyjno-edukacyjny-Policji.html 

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.