Zamknięte drzwi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie tego piątku
Ważna informacja dla wszystkich, którzy planowali wizytę w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w najbliższy piątek. Urząd ten pozostanie zamknięty dla petentów z powodu zarządzenia wydanego przez Starostę.
  1. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie nie będzie obsługiwać mieszkańców w dniu 29 marca 2024 r. (piątek).
  2. Zamknięcie urzędu wynika z Zarządzenia Starosty Chrzanowskiego Nr 128/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Decyzja o tymczasowym zamknięciu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie to efekt zarządzenia wydanego przez Starostę Chrzanowskiego. Niestety, oznacza to, że wszelkie sprawy urzędowe, które mieszkańcy planowali załatwić w tym dniu, będą musiały poczekać. Jest to ważne przypomnienie dla wszystkich, którzy mieli w planach wizytę w urzędzie, aby przeorganizowali swoje plany i uniknęli niepotrzebnego zawodu.

Warto zaznaczyć, że takie decyzje są zawsze podejmowane z ważnych powodów, mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w dłuższym terminie. Mimo chwilowych niedogodności, warto pamiętać o konieczności respektowania takich zarządzeń. Zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwienia niektórych spraw za pośrednictwem internetu lub telefonicznie, o ile takie opcje są dostępne.

Przypominamy, że zamknięcie dotyczy wyłącznie piątku, 29 marca 2024 r. W pozostałe dni urząd funkcjonować będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy. Dla wielu mieszkańców może to być dobra okazja do przemyślenia alternatywnych form załatwiania spraw urzędowych, które często okazują się równie efektywne, co wizyta osobista.


Na podst. Powiat