Nowa sygnalizacja świetlna na ul. Krakowskiej dla bezpieczeństwa dzieci
Nowo otwarta sygnalizacja świetlna przy ul. Krakowskiej stanowi ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców naszej społeczności. Dzięki wspólnym wysiłkom lokalnych władz i wsparciu rządowym, udało się zrealizować projekt, który na stałe zmieni oblicze tej części miasta.
  1. Uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ul. Krakowskiej zwiększa bezpieczeństwo pieszych.
  2. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM Alicja Czuba.
  3. Koszt realizacji zadania wyniósł 148 906,30 zł.
  4. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 114 031,00 zł.

Bezpieczeństwo naszych dzieci to priorytet, który stoi na czele agendy każdego odpowiedzialnego społeczeństwa. Wprowadzenie nowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Krakowskiej jest dowodem na to, że przez współpracę i odpowiednie finansowanie, możemy osiągnąć znaczące postępy w tej dziedzinie. Ta inwestycja nie tylko zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale również przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego ALTUM Alicja Czuba, które wykazało się profesjonalizmem i dbałością o detale, co ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość wykonanej pracy. Warto również podkreślić, że finansowe wsparcie projektu w wysokości 114 031,00 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pokazuje, jak ważne jest dla państwa inwestowanie w infrastrukturę drogową, mającą na celu ochronę życia i zdrowia jej użytkowników.

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej to krok w kierunku tworzenia bezpieczniejszej przestrzeni publicznej, w której każdy uczestnik ruchu może czuć się pewnie i komfortowo. Jest to zwieńczenie długotrwałych starań mieszkańców i lokalnych władz, którzy wspólnie dążyli do zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Krakowskiej, szczególnie w obszarze oddziałującym na bezpieczeństwo dzieci zmierzających do pobliskiej szkoły. Liczymy, że ten projekt będzie służył jako wzór do naśladowania w innych częściach miasta, promując ideę wspólnego dbania o bezpieczeństwo i dobro wspólne.


Według informacji z: UG Babice