Wstrząsy w powiecie chrzanowskim: Ostrzeżenie od PCZK
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie poinformowało o wystąpieniu kilku wstrząsów sejsmicznych w rejonie. Wstrząsy te wystąpiły w dniach 5 i 6 lipca 2024 roku, a ich źródłem były obszary górnicze. Przedstawiamy szczegółowe informacje o tych zdarzeniach oraz ich potencjalny wpływ na mieszkańców.

Wstrząsy zarejestrowane w obszarze górniczym ZG "Janina" w Libiążu

6 lipca 2024 roku o godzinie 05:28 zanotowano pierwszy wstrząs o energii wynoszącej 1 x 105J i magnitudzie 1,68 w skali Richtera. Kolejny wstrząs tego dnia, o godzinie 10:10, był silniejszy – miał energię 6 x 105J i magnitudę 2,09 w skali Richtera. Oba te wstrząsy miały miejsce w obszarze górniczym ZG "Janina" w Libiążu.

Choć magnituda tych wstrząsów nie była bardzo wysoka, mogą one być odczuwalne przez mieszkańców rejonu. Warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia budynków czy infrastruktury, które mogły wyniknąć z tych zdarzeń.

Wstrząsy zarejestrowane w obszarze górniczym ZG "Sobieski" w Jaworznie

5 lipca 2024 roku o godzinie 20:36 zanotowano wstrząs o energii wynoszącej 5 x 105J i magnitudzie 2,05 w skali Richtera. Następnego dnia, 6 lipca 2024 roku o godzinie 06:08, miało miejsce kolejne zdarzenie o tej samej energii i magnitudzie. Oba te wstrząsy pochodziły z obszaru górniczego ZG "Sobieski" w Jaworznie.

Podobnie jak w przypadku wstrząsów w Libiążu, mieszkańcy Jaworzna powinni być świadomi potencjalnych skutków tych sejsmicznych aktywności, takich jak drobne uszkodzenia konstrukcji budynków. Ważne jest, aby wszelkie zauważone szkody zgłaszać odpowiednim służbom.

Źródło informacji i znaczenie monitorowania wstrząsów

Informacje o wstrząsach zostały uzyskane z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Monitorowanie takich zdarzeń jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz oceny potencjalnych zagrożeń wynikających z działalności górniczej.

Wstrząsy sejsmiczne w rejonach górniczych mogą mieć różne przyczyny, ale najczęściej wynikają z działalności wydobywczej. Dlatego też regularne monitorowanie i raportowanie takich zdarzeń jest niezbędne, aby minimalizować ryzyko dla ludności oraz infrastruktury.

Mieszkańcy powinni być świadomi, że choć wstrząsy o niskiej magnitudzie zwykle nie powodują poważnych zniszczeń, to jednak ich kumulacja lub wystąpienie w bliskim sąsiedztwie może zwiększać ryzyko. Warto więc być czujnym i reagować na wszelkie niepokojące symptomy.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości, które mogą być związane z sejsmiczną aktywnością w regionie.


Wg inf z: PCZK w Chrzanowie