Wstrząsy w powiecie chrzanowskim: Informacja z PCZK z 10 lipca 2024
W ostatnich dniach mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mogli odczuć serię wstrząsów pochodzących z okolicznych kopalń. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie poinformowało o szczegółach tych zdarzeń, podając dokładne godziny oraz siłę wstrząsów. Przedstawiamy szczegółowy raport dotyczący tych wydarzeń.

Wstrząsy w rejonie kopalni ZG "Janina" w Libiążu

W dniach 9 i 10 lipca 2024 roku, mieszkańcy okolic kopalni ZG "Janina" w Libiążu mogli odczuć kilka wstrząsów. Pierwszy z nich miał miejsce 9 lipca o godzinie 15:32, charakteryzował się energią wynoszącą 9 x 105 J i magnitudą 2,19 w skali Richtera. Kolejny wstrząs wystąpił tego samego dnia o godzinie 22:26 z energią 1 x 105 J i magnitudą 1,68.

W nocy z 9 na 10 lipca zanotowano jeszcze trzy wstrząsy. Pierwszy z nich o godzinie 01:23 miał energię 9 x 105 J i magnitudę 2,19. Następny, zaledwie 13 minut później, o godzinie 01:36, miał energię 5 x 105 J i magnitudę 2,05. Ostatni wstrząs z tej serii, który wystąpił o godzinie 03:01, charakteryzował się najwyższą energią wynoszącą 1 x 106 J i magnitudą 2,21.

Wstrząsy w rejonie kopalni ZG "Sobieski" w Jaworznie

Wstrząsy odczuwalne były także w rejonie kopalni ZG "Sobieski" w Jaworznie. 9 lipca o godzinie 15:03 zanotowano wstrząs o energii 3 x 105 J i magnitudzie 1,94. Kolejny wstrząs w tej okolicy miał miejsce o godzinie 21:53, charakteryzował się energią wynoszącą 1 x 106 J i magnitudą 2,21.

Źródła informacji i kontekst wydarzeń

Wszystkie podane informacje pochodzą z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz z Zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach. Wstrząsy te są związane z aktywnością górniczą w regionie, co jest częstym zjawiskiem w obszarach o intensywnej eksploatacji surowców.

Warto podkreślić, że wstrząsy, które są efektem działalności górniczej, są monitorowane na bieżąco, a odpowiednie służby podejmują działania mające na celu minimalizowanie ich skutków dla mieszkańców. Informacje o takich zdarzeniach są niezwykle ważne, gdyż pozwalają na szybkie reagowanie i podejmowanie działań prewencyjnych.


Według informacji z: PCZK w Chrzanowie