Urząd Miejski: Wyniki naboru partnera do projektu Klubów Rozwoju Cyfrowego
Urząd Miejski w Chrzanowie ogłosił wyniki naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu "Kluby Rozwoju Cyfrowego". Po przeprowadzeniu otwartego naboru, wybrano Fundację Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące tego wyboru oraz uzasadnienie decyzji.

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych wybrana na partnera

W odpowiedzi na ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, które miało miejsce 12 czerwca 2024 roku, wpłynęła jedna oferta. Fundacja Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic złożyła swoją aplikację, która została oceniona pozytywnie przez komisję. W rezultacie, to właśnie ta fundacja będzie współpracować z gminą Chrzanów przy realizacji projektu "Kluby Rozwoju Cyfrowego".

Zakres projektu i jego znaczenie

Projekt, do którego partnera wyłoniono, został zorganizowany w ramach naboru konkurencyjnego FERS.01.09-IP.03-001/24 przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców, co ma na celu zwiększenie ich umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. W dobie cyfryzacji i szybkiego postępu technologicznego, takie inicjatywy są niezwykle ważne dla lokalnych społeczności.

Proces wyboru partnera

Gmina Chrzanów ogłosiła otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu. Zgodnie z procedurą, każdy zainteresowany podmiot mógł złożyć swoją ofertę. Komisja oceniła dokumenty złożone przez Fundację Klaster Innowacji Społecznych i uznała, że spełniają one wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Wybrana fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu innowacji społecznych, co dodatkowo przemawiało za jej wyborem.

Uzasadnienie wyboru

Wybór Fundacji Klaster Innowacji Społecznych został uzasadniony jej doświadczeniem oraz kompetencjami w zakresie realizacji projektów cyfrowych. Komisja oceniła, że fundacja ta najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom projektu "Kluby Rozwoju Cyfrowego". Dzięki współpracy z tak renomowanym partnerem, projekt ma szansę na skuteczną realizację i osiągnięcie zamierzonych celów.

Wybór partnera jest kluczowym krokiem w realizacji projektu, który ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców. Dzięki współpracy z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych, projekt zyska solidne fundamenty do realizacji i osiągnięcia sukcesu.


Na podst. Urząd Miejski w Chrzanowie