Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 27 października 2017 r.  o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji przedstawia się następująco: 

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.

2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.

3. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM w Trzebini i Młoszowej.
4. Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018.
5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.

6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini.
7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini.
8. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trzebini w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini.
9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 550  Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Młoszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 550 Rocznicy Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Młoszowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Młoszowej.
10. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej.
11. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Psarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Psarach.

12. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Myślachowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Myślachowicach.
13. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
14. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie.
15. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 595/17 o pow. 0,0081 ha, stanowiącej własność powiatu Chrzanowskiego.
16. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 407/3 o pow. 0,0065 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
17. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi : 433/3 i 434/3, stanowiącej własność osób fizycznych.
18. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerami geodezyjnymi : 409/3, 410/1, 834/1 i 1017/1, stanowiącej własność osób fizycznych.
19. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 163/5 o pow. 0,0283 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
20. Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Wodna.
21. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 2322/1 i 1251/12.
22. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerami geodezyjnymi: 668/1 i 668/3.
23. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1535/97 o pow. 1,4867 ha.
24. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2017 roku.
VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
VII. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów.

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IX. Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio