XIII Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Odbędzie się w dniu 26 października  2017 roku o godzinie 10.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni

 1. Otwarcie sesji.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z XII Sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wnioski i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Alwernia za I półrocze 2017 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Alwernia za I półrocze 2017r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Nr 1 w Alwerni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Nr 2 w Brodłach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Brodłach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkól Nr 3 w   Kwaczale  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Patelskiego w Kwaczale.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Grojcu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im szarych Szeregów w Grojcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława  Wyspiańskiego w Porębie Żegoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława  Wyspiańskiego w Porębie Żegoty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Regulicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki  w Regulicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2017r.; w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania p.n. Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa  Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW 780.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Alwernia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów  Małopolski.
 21. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2016 przez: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Prezesa ZUK sp. z o.o., Kierowników Jednostek  Organizacyjnych Gminy, pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Gminy Alwernia.
 22. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 23. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 24. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 25. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 26. Informacje, oświadczenia, komunikaty.
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio