Sesję nadzwyczajną (w trybie zdalnym) zaplanowano na 6 grudnia 2021 r. o godz. 15.00.

sesja rady miasta w dniu 6 grudnia 2021

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2021
  • Zmian w wieloletniej prognozie finansowej

3. Zamknięcie Sesji