Szanowni mieszkańcy Trzebini!


Po siedmiu miesiącach pełnienia funkcji Burmistrza Trzebini kończę swój krótki, lecz bardzo intensywny czas pracy na tym odpowiedzialnym stanowisku. Zarówno fakt powołania mnie przez Premiera Rządu Polskiego do pełnienia funkcji Burmistrza Trzebini – jak i (co ważniejsze dla mnie) możliwość pracy i służby dla społeczeństwa Naszej Gminy jest i zawsze pozostanie dla mnie zaszczytem i zbiorem głębokich doświadczeń. W tym czasie spotkałem bardzo wielu ludzi oczekujących pomocy, żądających działań, a także partnerów, z którymi przyszło mi współpracować. Wszystkich proszę o wyrozumiałość w zakresie niedoskonałości moich decyzji, zaś współpracownikom serdecznie dziękuję za wszystkie działania dla dobra wspólnego i interesu mieszkańców Gminy.

Grzegorz  Żuradzki 2018

 


Nie wiem czy jakikolwiek Burmistrz Trzebini realizował swoją pracę w podobnie trudnym czasie, bo faktem jest, że zastałem gminę osieroconą po śmierci Burmistrza Adamczyka, z wieloma sprawami odłożonymi i nie załatwionymi oraz rozpoczętymi 3. największymi od lat inwestycjami gminnymi: „Balatonem”, „Chechłem” i Salą Gimnastyczną w Myślachowicach z dotacjami do rozliczenia. Najpoważniejsze od lat kłopoty komunikacyjne zgotowano naszej gminie już w pierwszym dniu mojego urzędowania w dniu 9.04.b.r., kiedy to GDDKiA zamknęła dla ruchu kołowego najważniejszy wiadukt w Gminie, w ciągu DK 79, zaś inny wiadukt w ciągu ul. Dworcowej będącej naturalnym objazdem został przez poprzednie władze miasta zamknięty pod pozorem nie uregulowanej własności gruntu.

 

Dzięki moim działaniom jeszcze w maju udało się otworzyć przejazd z wykorzystaniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Jakby tego było mało, na tej samej DK79, kilkaset metrów dalej, już w czerwcu rozpoczęto budowę ronda, zamykając wloty boczne do ul. Harcerskiej oraz w kierunku „Biedronki”. Również w tym czasie nasiliły się wielomiesięczne uciążliwości przebudowy linii kolejowej E-30, ograniczenia połączeń, przesiadki do komunikacji zastępczej, a na samym Dworcu w Trzebini demontaż kładki nad torami w kierunku Oś. Salwator – co negatywnie odczuli mieszkańcy. Wreszcie 27 maja kolejny cios – pożar składowiska przy ul. Słowackiego, wielkie zagrożenie: pożarowe, zdrowotne i środowiskowe, które udało się sprawnie zażegnać dobrze współdziałając ze strażą pożarną, policją, zakładem karnym oraz nadleśnictwem.


Ponadto codzienna, mozolna realizacja zadań budżetowych, w tym: budowa dwóch odcinków kanalizacji, przebudowy dwóch kotłowni oraz remonty i przebudowy dróg gminnych czy też remonty naszych zabytków: Dworu Zieleniewskich i Willi NOT. Do sukcesów tych siedmiu miesięcy zaliczam uzyskanie pod moim kierownictwem dotacji z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych - na przebudowę ul. Harcerskiej w Trzebini. Kolejny projekt drogowy na rok 2019 został przygotowany i złożony do wojewody z szansą na dotację rządową: to remont ul. Kościelnej i Luzara w Trzebini - czyż to nie najlepszy sposób uczczenia przyszłorocznej 40. rocznicy śmierci Ks. Luzara ?

 

Niewątpliwie jeszcze można dodać „na plus” - to, że pomimo różnorakich problemów 3 sztandarowe tegoroczne inwestycje gminne ”Balaton”, „Chechło” i Sala Gimnastyczna w Myślachowicach zostały ukończone w terminie i w założonych kosztach. Wykonano także nowoczesne i bezpieczne boiska przy SP nr 8 z wykorzystaniem dotacji z UE. Cieszę się także, że udało mi się przekonać Radę Miasta do przeznaczenia środków na wykonanie „wielowariantowej koncepcji budowy dwóch dróg gminnych” , która już powstaje. Realizacja tych dróg pozwoli w przyszłości odciążyć ruch w centrum miasta na ul. Piłsudskiego oraz w Myślachowicach.

 

Jeszcze jedna inicjatywa: podpisałem umowę na wydzierżawienie byłego ośrodka zdrowia po KWK „Siersza” dla otwarcia Przedszkola i Szkoły dla dzieci poważnie niepełnosprawnych – liczę na to, że już wkrótce obie te placówki rozpoczną działalność. Dzięki dobremu współdziałaniu i dotacji z budżetu Gminy Trzebinia oraz innych środków strażacy z OSP Myślachowice otrzymali nowy wóz bojowy, zaś jednostki z OSP Młoszowa i OSP Siersza obchodziły swoje piękne jubileusze. Nie sposób także zapomnieć, że w tym szczególnym dla Polski roku obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości trzebiński Urząd Miasta i jego Jednostki organizacyjne w sposób godny i wyrazisty uczciły pamięć bohaterów naszej wolności poprzez wiele ciekawych inicjatyw, współpracując także w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.


Reasumując: chciałbym serdecznie podziękować za te 7 miesięcy współpracy: Radzie Miasta Trzebinia, mojemu zastępcy, wszystkim pracownikom UM Trzebinia i jednostek organizacyjnych, sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych oraz współpracujących z nami służb policji i straży pożarnej, w tym druhów OSP, pszczelarzy, a także kół gospodyń, zespołów regionalnych, chórów, klubów sportowych i licznych organizacji pożytku publicznego działających prężnie w naszej Gminie Trzebinia. Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy w działaniu wykazali się ponadprzeciętną pracowitością, zaangażowaniem i inwencją służąc przy tym niejednokrotnie także wobec mojej osoby radą i doświadczeniem.


Moja ukochana gmina Trzebinia, ma jeszcze wiele problemów, które nie sposób rozwiązać w ciągu 7 miesięcy, wierzę jednak że nowa Rada Miasta i energiczny Burmistrz mają wszelkie szanse po temu aby w ciągu następnych 5 lat swojej kadencji wiele z tych spraw załatwić i zrealizować obietnice wyborcze, z pożytkiem dla mieszkańców Trzebini.


Z wyrazami szacunku: Grzegorz Żuradzki

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.