Trwają prace stabilizacyjne na Trentowcu i cmentarzu w Trzebini
Rozpoczynają się prace nad uzdatnianiem terenu osiedla Trentowiec w Trzebini. Jednocześnie na cmentarzu parafialnym prace zbliżają się ku końcowi. Te działania mają na celu stabilizację gruntu i zabezpieczenie przed zapadliskami, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. Rozpoczęcie odwiertów na osiedlu Trentowiec.
  2. Końcówka prac na cmentarzu parafialnym.
  3. Kontynuacja stabilizacji gruntu w rejonie ulic 22 Stycznia, Solskiego i Jana Pawła II.
  4. Planowane prace na obszarze blisko 12 ha w różnych rejonach miasta.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. rozpoczęła intensywne prace mające na celu stabilizację gruntu na osiedlu Trentowiec. Firma FIBRENET Group sp. z o.o. z Sosnowca, która realizuje to zadanie, planuje wykonanie około 220 odwiertów o głębokości od 20 do 80 metrów i wprowadzenie do nich około 60 tysięcy metrów sześciennych mieszanki stabilizującej. Teren objęty pracami to 4,65 hektara.

FIBRENET Group sp. z o.o. prowadzi również prace na cmentarzu parafialnym przy ul. Jana Pawła II. Tam zakres prac obejmuje 1,4 hektara, gdzie wykonano już ponad 200 odwiertów do głębokości 60-80 metrów oraz 9 odwiertów do głębokości 10 metrów. Całkowita długość tych odwiertów wynosi ponad 8 kilometrów, a zatłoczono tam już ponad 17,5 tysiąca metrów sześciennych mieszanki stabilizującej.

Od początku roku zabezpieczono już teren o łącznej powierzchni około 9 hektarów na obszarze płytkiego kopalnictwa w Trzebini. Wykonano 3,5 kilometra odwiertów, w które zatłoczono około 10 tysięcy metrów sześciennych mieszanki stabilizującej. Prace obejmowały także rejon ulic Dyrekcyjnej, Górniczej i Solskiego, gdzie wywiercono 9 otworów o łącznej długości prawie 250 metrów i zatłoczono prawie 1 tysiąc metrów sześciennych mieszanki.

W maju rozpoczął się drugi etap stabilizacji gruntu w rejonie ulic 22 Stycznia, Solskiego i Jana Pawła II. W jego ramach wykonano 9 odwiertów, podczas gdy pierwszy etap obejmował 8 otworów o głębokości od 20 do 70 metrów, co zabezpieczyło obszar prawie 1,5 hektara.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. planuje kontynuować prace nad wzmacnianiem gruntu w Trzebini, obejmując obszar blisko 12 hektarów. W planach są między innymi rejon zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Młyńskiej, Dembowskiego, Braci Romockich, Zwycięstwa, 11 Listopada oraz rejon rurociągu paliwowego PERN przy osiedlu Trentowiec. Te działania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony ich mienia przed zapadaniem się gruntu.


Na podstawie: Urząd Miasta Trzebinia