Powiatowe ostrzeżenie: Wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla naszego regionu. Prognozowane intensywne opady deszczu mogą spowodować gwałtowne podnoszenie się poziomu wód w lokalnych rzekach i strumieniach.
  1. Ostrzeżenie obowiązuje od 04.06.2024 r. godz. 10:24 do 05.06.2024 r. godz. 09:00.
  2. Dotyczy zlewni Skawinki, Rudawy, Wilgi, Prądnika oraz mniejszych dopływów Wisły po Dęblin.
  3. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%.
  4. Możliwe przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych wody.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że mieszkańcy powinni przygotować się na możliwe gwałtowne podnoszenie się poziomu wód w związku z nadchodzącymi intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10:24 dnia 4 czerwca 2024 roku do godziny 9:00 dnia 5 czerwca 2024 roku.

Najbardziej zagrożone są zlewnie Skawinki, Rudawy, Wilgi, Prądnika oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły po Dęblin. W tych miejscach prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu poziomu wody. Miejscami wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a punktowo również alarmowe.

Według informacji uzyskanych od IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi aż 90%. W związku z tym mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i być przygotowani na ewentualne podtopienia.

Warto również przypomnieć, że w sytuacjach kryzysowych ważne jest zachowanie spokoju oraz stosowanie się do komunikatów i zaleceń służb ratunkowych. Regularne monitorowanie informacji meteorologicznych oraz stanów wód może pomóc w odpowiednim przygotowaniu się na nadchodzące trudności.

W przypadku nagłego wzrostu poziomu wód, mieszkańcy powinni unikać przebywania w pobliżu rzek i strumieni, a także zabezpieczyć swoje mienie przed potencjalnym zalaniem.

Nie pozostawajmy obojętni na te ostrzeżenia i przygotujmy się odpowiednio, aby zminimalizować ewentualne straty i zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.


Opierając się na: PCZK w Chrzanowie