Policjantka z chrzanowskiej komendy na zaproszenie uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini o profilu policyjnym promowała zawód policjanta. Młodzież z klasy II i III mogli dowiedzieć się o pracy funkcjonariuszy „od zaplecza” .

31 stycznia br. oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie st.asp. Iwona Szelichiewicz spotkała się z uczniami klas II i III o profilu policyjnym Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini. Wiodącym tematem była procedura związana z doborem do służby, a także omówienie  warunków, jakie powinien spełnić przyszły kandydat do służby. Młodzież dowiedziała się jaka specyfika pracy charakteryzuje poszczególne komórki czy wydziały.  Policjantka przybliżyła jak wygląda przygotowanie do służby, w tym m.in. szkolenie podstawowe policjanta w jednej ze szkółek policyjnych w Polsce. Na koniec wspomniała jakie korzyści płyną z bycia policjantem.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do służby w małopolskiej Policji znajdują się na stronie:
www.malopolska.policja.gov.pl w zakładce „Praca i służba w Policji”


Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!