Powiat Chrzanowski: OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO LIBIĄSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ TRZEŹWOŚCI I WOLNOŚCI OD UZALEŻNIEŃ „PRZEMIENIENIE”
Zmiana na lepsze jest możliwa – zobacz, jak Libiąż walczy z problemem uzależnień! Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego mogą śledzić nową inicjatywę, która ma na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się więcej o działaniach na rzecz trzeźwości!
  • Libiąskie Stowarzyszenie "Przemienienie" proponuje nowy projekt
  • Mieszkańcy mają 7 dni na przedstawienie swoich uwag
  • Kontakt z Wydziałem Promocji, Inwestycji i Obsługi możliwy osobiście lub elektronicznie

W obrębie społeczności Libiąża narodziła się nowa inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocję trzeźwego stylu życia. Jest to projekt "Zdrowym być – Pięknie żyć", za którego realizację odpowiada Libiąskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości i Wolności od Uzależnień "Przemienienie". Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie wsparcia w walce z różnego rodzaju uzależnieniami.

Zainteresowanie projektu wyraziły władze powiatu chrzanowskiego, które w ramach procedur przewidzianych przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zdecydowały o publikacji oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej starostwa, a także na tablicy informacyjnej. To szansa dla lokalnej społeczności, by włączyć się w dialog i współtworzyć przestrzeń wolną od nałogów.

Głos w tej sprawie mogą zabrać wszyscy mieszkańcy, którzy mają swoje przemyślenia lub sugestie dotyczące projektu. Mają oni czas przez 7 dni od momentu opublikowania oferty, aby zgłosić swoje uwagi. Można to uczynić zarówno wizytując osobę odpowiedzialną w Wydziale Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego, jak i drogą elektroniczną.

Ten ruch społeczny ma szansę na wykreowanie pozytywnej zmiany w codziennym życiu wielu osób. Zadziałać może jak kamień rzucony w wodę – początkowa fala inicjatywy może wywołać szerokie kręgi zmian w świadomości i nawykach mieszkańców. Aby zdobyć dodatkowe informacje lub zgłosić swoje spostrzeżenia, można skontaktować się z odpowiednim wydziałem starostwa telefonicznie.


Opierając się na: Powiat Chrzanowski