Odszedł na wieczną służbę inspektor Marek Woźniczka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie


Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci inspektora Marka Woźniczki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom przekazujemy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia


kierownictwo, policjantki, policjanci i pracownicy chrzanowskej Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie http://chrzanow.policja.gov.pl/, http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/odszedl-na-wieczna-sluzbe-inspektor-marek-wozniczka-zastepca-komendanta-wojewodzkiego-6