W dalszym ciągu docierają do nas zgłoszenia zarówno od mieszkańców jak i od firmy AVR S.A. związane z problemami z odbiorem bioodpadów w okresie występowania ujemnych temperatur. Z naszych obserwacji wynika, że skutecznym sposobem zabezpieczającym przed przymarzaniem do pojemnika bioodpadów jest ich wyrzucanie w torebkach papierowych.

Takie torebki nadal można bezpłatnie odbierać w:

 • Punkcie Obsługi Mieszkańca w Chrzanowie przy ul. Sokoła 30
 • Biurach Obsługi Klienta AVR S.A.:
  Chrzanów, ul. Fabryczna 12,
  Libiąż ul. 1 Maja 4,
  Trzebinia ul. Kościuszki 37A
 • PSZOK Chrzanów ul. Stara Huta 5
 • PSZOK Libiąż ul. Gromiecka
 • PSZOK Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego