W trzebińskich aptekach i przychodniach rozmieszczono ostatnio kolejne cztery konfiskatory, czyli urządzenia do których mieszkańcy mogą wyrzucać przeterminowane medykamenty. Przypomnijmy, że przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do kubłów na śmieci i kanalizacji, gdyż zawarte w nich różnorodne substancje chemiczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a zwłaszcza dla cieków wodnych i ujęć wody pitnej.

Pan Robert Siwek przy konfiskatorze w aptece na osiedlu Krze w Trzebini.


Biorąc to pod uwagę, z początkiem 2007 roku trzebińskie władze samorządowe zakupiły i umieściły w trzech aptekach na terenie gminy pierwsze 3 konfiskatory, rok później dokupiły dalsze 3 urządzenia, a ostatnio następne 4 i w sumie jest ich już 10. Obecnie mieszkańcy Gminy Trzebinia mogą wyrzucać przeterminowane leki do konfiskatorów, które są umieszczone w aptece pod „Złotą Gwiazdą” przy ul. Narutowicza 10 w Trzebini, w aptece „ELIKSIR” przy ul. Kościuszki 76 w Trzebini, w przychodni zdrowia przy ul. Harcerskiej w Trzebini, w aptece „WODNA” przy ul. E. Plater 6 w Trzebini (Osiedle Wodna), w aptece „PANACEUM” przy Placu Targowym 6-7 w Trzebini, w aptece przy Przychodni Zdrowia przy ul Matejki 39 w Trzebini (Osiedle Gaj), w aptece „Siersza” przy ul. Kopalnianej 6 w Trzebini (Osiedle Krze), w aptece przy ośrodku zdrowia w Myślachowicach oraz w ośrodkach zdrowia w Bolęcinie i Psarach.

Urządzenia te po ich zapełnieniu przeterminowanymi lekami są opróżniane na koszt Gminy Trzebinia przez Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne NOWISTA z Bielska-Białej, z którym zawarta została umowa na odbiór i utylizację medykamentów.
Z dotychczasowych wyliczeń wynika , że dzięki rozmieszczonym w różnych miejscach gminy konfiskatorom w bieżącym roku udało się już zebrać ponad 300 kg przeterminowanych leków. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Trzebini i okolic, by zbędne w domach medykamenty wyrzucali właśnie do przeznaczonych do tego celu konfiskatorów. W ten sposób możemy się przyczynić od ochrony środowiska naturalnego, w którym na co dzień żyjemy.

Źródło: Urząd Miasta Trzebinia, www.trzebinia.pl, Rober Siwek