Gmina Trzebinia otrzyma dofinansowanie na realizację pierwszego etapu prac związanych z zagospodarowaniem Błoń Karniowickich. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel Gminie Trzebinia blisko 372 tys. zł. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.Beata Przeworowska - naczelnik Wydziału Marketingu Gminnego Urzędu Miasta w Trzebini.

- Pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem Błoń Karniowickich obejmie m. in. przełożenie sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, utwardzenie placu przy scenie plenerowej, przebudowę wjazdu od strony ulicy Sportowej, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na parkingu, założenie trawników dywanowych oraz nasadzenie drzew i krzewów na skarpach - informuje Beata Przeworowska, naczelnik Wydziału Marketingu Gminnego Urzędu Miasta w Trzebini.


Całkowity koszt pierwszego etapu zagospodarowania Błoń Karniowickich został oszacowany na 604.845 zł., z czego 371.831 zł. będzie stanowiło zewnętrzne dofinansowanie. Realizacja zaplanowanych prac winna zostać zakończona najpóźniej we wrześniu 2010 roku.


Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie był „Plan Odnowy Miejscowości Karniowice", w którym założono realizację różnych działań na rzecz rozwoju sołectwa Karniowice w latach 2009-2016. Jego przygotowaniem zajmował się Wydział Marketingu Gminnego - Referat Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gminy UM, Radą Sołecką w Karniowicach oraz Wiejskim Domem Kultury w Karniowicach. Plan został najpierw przyjęty przez mieszkańców na zebraniu wiejskim, a następnie zatwierdzony przez Radę Miasta Trzebini.


- Warto pokreślić, że z Błoń Karniowickich korzystają nie tylko mieszkańcy Karniowic i sąsiednich sołectw. W przeszłości w miejscu tym odbywały się już imprezy o charakterze gminnym i powiatowym, czego przykładem mogą być dożynki gminne i powiatowe - dodaje Beata Przeworowska.

źródło: Urząd Miasta Trzebinia, Wydział Marketingu Gminnego, www.trzebinia.pl