W niedzielę 17 października br. w Jankowicach odbyła się uroczystość oznakowania kolejnego punktu na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej zlokalizowanego przy zabytkowej kapliczce przy ul. Wincentego Kadłubka.

Tablice będzie zdobić motto ze słowami Św. Jana Pawła II:

 

 "Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko.
Tylko załóż wygodne buty,
bo masz do przejścia całe życie"
                                Jan Paweł II

 

Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej zakłada oznakowanie wszystkich miejsc pobytu Karola Wojtyły w powiecie chrzanowskim w identycznej konwencji, tj. przez kamień o nieregularnych kształtach (ma nawiązywać do słów Chrystusa: „Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję swój kościół”), tablicę na kamieniu z cytatem z Homilii Jana Pawła II oraz krzyż wzorowany na pastorale Ojca Świętego i nawiązujący do Jego pontyfikatu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która odprawiona została w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Jankowicach. Msza Święta koncelebrowana była przez ks. Jana Molandę - Dziekana Dekanatu Babice oraz ks. dr. Pawła Gałuszkę – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Następnie uczestnicy wydarzenia przeszli w uroczystej procesji pod kapliczkę, gdzie dokonano uroczystego poświęcenia kamienia i przekazania Aktu powierzenia opieki nad Punktem na Szlaku Miejsc Papieskich w Jankowicach Różom Różańcowym. Na zakończenie uroczystości zebrani wokół kapliczki wspólne odśpiewali umiłowaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II „Barkę”.

 

Fot. Julita Kośka - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie