Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się IV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy Babice.
c) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
d) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 r.
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2019.
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Babice.
e) Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
f) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Przyjęcie rocznego harmonogramu pracy Rady Gminy Babice w 2019 r.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
8. Odpowiedzi na wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.