W dniu 19 maja 2019 r. odbędą się wybory sołtysów na kadencję 2019 – 2023 w sołectwach Gminy Babice.

Głosowanie będzie się odbywało w godzinach od 8.00 do 19.00 w lokalach wyborczych:

Babice           Dom Parafialny w Babicach

Jankowice     Dom Kultury w Jankowicach

Mętków         Zespół Szkół w Mętkowie

Olszyny         Przedszkole Samorządowe w Olszynach

Rozkochów   Szkoła Podstawowa w Rozkochowie

Wygiełzów    Dom Ludowy w Wygiełzowie

Zagórze         Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy sołectw, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

Po wyborach sołtysów, do dnia 30 czerwca 2019 r. odbędą się na zebraniach wiejskich wybory rad sołeckich, których liczebność przed tymi wyborami ustala zebranie wiejskie na 4 do 6 osób.

 

Kim jest sołtys, jakie są jego zadania i kompetencje?

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, różne były jednak sposoby jej obejmowania, na przestrzeni wieków znacząco zmieniał się też zakres zadań i kompetencji sołtysa. Obecnie sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, obok organu uchwałodawczego, którym jest zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Bycie sołtysem to praca przede wszystkim społeczna, dająca duże możliwości tym, którzy naprawdę chcą coś dla swojej miejscowości zrobić, ale stawiająca przed kandydatem na sołtysa bardzo duże wymagania.Działalność współczesnego sołtysa podlega kontroli organów gminy które sprawują nadzór nad działalnością sołectwa,ale też większej krytyce samych mieszkańców wsi. Sołtys winien być animatorem życia społecznego w swojej miejscowości, organizatorem, reprezentantem sołectwa w gminie oraz administratorem. Efektywna działalność społeczna wymaga umiejętności słuchania i rozmawiania z ludźmi, motywowania ich do działania społecznego, integrowania, a często budowania porozumienia w kwestiach drażliwych i konfliktowych. Sołtys jest organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiane są sprawy dotyczące sołectwa. Na nim spoczywa obowiązek przygotowania programu zebrania, zbierania pomysłów oraz prowadzenia obrad. Jest też organizatorem i koordynatorem wspólnych prac mieszkańców sołectwa.Reprezentując sołectwo, sołtys jest łącznikiemmiędzy mieszkańcami a organami gminy, sygnalizuje organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej przekazuje treści uchwał rady gminy, decyzje i zarządzenia wójta adresowane do mieszkańców swojego sołectwa.Sołtys jako administrator pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu, województwa były znane w sołectwie i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa należy też zbieranie podatków czy zawiadamianie o obowiązkowych szczepieniach zwierząt. Bardzo istotnym jest również obowiązek terminowego wykonywania czynności związanych z funduszem sołeckim.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.