Dwaj chłopcy zanieczyszczali las za co stanęli przed sądem. Przeciwko nim zeznawały pokrzywdzone zwierzęta. W toku śledztwa oskarżenie sami zrozumieli swoje błędy, wyrazili skruchę i obiecali poprawę, a ława przysięgłych wydała wyrok nakazujący im dbałość o środowisko naturalne. Spektakl wg takiego scenariusza pod okiem Jolanty Kosowskiej przygotowali na X Wojewódzki Przegląd Przedstawień Ekologicznych „Ekowiosna” uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gromcu. Oprócz nich w czasie dwudniowej imprezy na deskach sceny Libiąskiego Centrum Kultury w dniach 20-21 maja zaprezentowało się jeszcze 10 innych zespołów teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Małopolski. Pierwszego dnia jurorzy w składzie Urszula Słowik – nauczyciel Zespołu Szkół w Libiążu, Mirosława Piotrowska – teatrolog i Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, Magdalena Szklarz – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu, Bożena Kikla – Kierownik Działu Merytorycznego Libiąskiego Centrum Kultury i Bożena Szumniak – Pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Chrzanowie prezentowały się zespoły teatralne kategorii szkół podstawowych. Komisja konkursowa w tej kategorii pierwsze miejsce przyznała klasie VI Szkole Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu, za „Ekobajkę z duszą” przygotowaną pod kierunkiem Jolanty Sochackiej. Przedstawienie „Potrzebują nas kasztany, czyli tropiciele na tropie Szrotówka”
szkolnego teatrzyku „Ale heca” Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach pod kierunkiem Agaty Skotnicznej zdobyło druga nagrodę przeglądu. Trzecie miejsce przyznano klasom II c i III b Szkoły Podstawowej nr 3 w Libiążu „Przygoda w Krainie Landii” pod opieką Leokadii Rzechowskiej i Katarzyny Lamparskiej. 

Wyróżnienia otrzymały:
- kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu za przedstawienie słowno – muzyczne „Ratujmy Ziemię” pod kierunkiem Barbary Ptasińskiej – Klimek i Doroty Lelito,
- kl. IIIb z Zespółu Szkół w Żarkach, za teatr żywego aktora Pt. „Ratujmy naszą ziemię” –.
Pod opieką Barbary Dyl i Monika Potempa
- teatrzyk klasowy „Gadułki” ze Szkoły Podstawowa nr 95 w Krakowie za „Wiosenne porządki” - przedstawienie słowno – muzyczne oparte na znanych wierszach poetów i ich przeróbkach (opiekunowie: Maria Antoniuk, Dominika Gwordys, Jolanta Niemczyk).

Jury przyznało też wyróżnienia indywidualne za najciekawsze kreacje aktorskie. Otrzymali je Aleksandra Bartosik za rolę „Ziemi” ze IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu, Kinga Jamrowska - „Sędzina” w przedstawieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu, kl. III, a także Zofia Owsiak (w roli „Smoka”) Anita Wziętek jako „Magik – chemik” ze Szkoły Podstawowej Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

Drugiego dnia imprezy z uwagi na powódź do Libiąża dotarły tylko dwa zespoły teatralne w kategorii szkół gimnazjalnych. Jury w składzie Damian Łęcki operator kamery i grafik komputerowy, Barbara Ptasińska – Klimek nauczyciel Biologii ze SP nr 2 w Libiążu oraz Karol Mroziewski - instruktor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini - miłośnik fotografii i filmu przyznali wyróżnienie I stopnia dla zespołu teatralnego „BEZ SCENY” z Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi w Bochni” za spektakl „O bio i energioróżnorodności” przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Kaźmirek. Wyróżnienie II stopnia otrzymał Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie za „Rozprawę ze śmieciami” pod kierunkiem Alicji Czarnoty. 
Najlepsze zespoły teatralne, dzięki niezwykłej hojności partnerów przeglądu – Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie i Urzędowi Miejskiemu w Libiążu, a także sponsorom, którymi byli RAFINERIA TRZEBINIA– Zdzisław Pisarek, GOŚCINIEC „NA ROZDROŻU” w Libiążu – Urszula Kania, F.P. „INWESTMEN” – LIBIĄŻ – Bogdan Jabłoński, „BIURO – MAX” S.C. – CHRZANÓW – Agnieszka i Tomasz Gumkowscy, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE – NADLEŚNICTWO – CHRZANÓW – Andrzej Berkowski, APTEKA – ŻARKI – Bożena Skalska, „JUKO” S.C. – LIBIĄŻ – Jerzy i Andrzej Kozieł ZARZĄD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO – Agnieszka Guzek – Sopczyk, FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH w Krakowie – Barbara Draus.

Tegoroczna „Ekowiosna” była też znakomita okazją do podsumowania realizowanego od marca przez LCK projektu „Ecomove” realizowanego w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży administrowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pod nazwą „Równać Szanse”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Projekt „EcoMove” skierowany był do osób zainteresowanych tematyką filmową i udziałem w przedsięwzięciu ekologicznym. Dwudziestoosobowa grupa osób brała udział w warsztatach (m.in. produkcja, montaż filmu) oraz wykładach o tematyce ekologicznej środowiska lokalnego w ujęciu społecznym. W ramach projektu gościli w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Uczestnicy wzięli udział w konkursie powarsztatowym na realizację własnego filmu o tematyce ekologicznej, a przegląd powstałych prac i rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce właśnie drugiego dnia imprezy.

W konkursie „EkoMove” Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Marta Mańka – tytuł filmu – „Tajemnice lasu” - Gimnazjum nr 1 w Libiążu.
II miejsce – Sylwia Olcoń – tytuł filmu: „Destiny” – Zespół Szkół w Libiążu.
III miejsce – Karolina Atłas – tytuł filmu: „Green Libiąż” – Szkoła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.Wyróżnienia indywidualne otrzymały:
1. Edyta Paliwoda – tytuł filmu: „E jak Ekologia” - Zespół Szkół w Libiążu.
2. Patrycja Gawor – tytuł filmu: „Ekologia” - Zespół Szkół w Libiążu.

Nagroda za aktywność i zaangażowanie podczas trwania całego projektu:
Marta Mańka - Gimnazjum nr 1 w Libiążu.

Atrakcyjne nagrody dla uczestników ufundował POŁUDNIOWY KONCERN WĘGLOWY S.A. w Jaworznie, a parterami LCK w projekcie byli ZG „JANINA” w Libiążu, ZESPÓŁ SZKÓŁ w Libiążu i libiąski URZĄD MIEJSKI. 

informacja LCK/UM Libiąż