Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w VI edycji Konkursu "Kryształy Soli". O to wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Małopolski. Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się sami, mogą też ich zarekomendować samorządy gmin, powiatów i województwa, inne organizacje pozarządowe, osoby prawne, a także osoby fizyczne.

Organizacje mogą ubiegać się o tytuł laureata w ramach następujących kategoriach:

Ø POLITYKA SPOŁECZNA
Ø OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Ø EDUKACJA I NAUKA
Ø SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA
Ø AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Zgłoszenia organizacji można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Promocji i Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 30 czerwca 2010 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego). Zgłoszona organizacja otrzyma następnie do wypełnienia ankietę konkursową.

Szczegółowe informacje w tym Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach Urzędu Marszałkowskiego: www.malopolskie.pl/ngo

Uwaga: Zgłaszana organizacja nie musi posiadać statusu pożytku publicznego.informacja: Komunikaty Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego