Krakowska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nagrodziła Urząd Miasta w Trzebini certyfikatem „Przyjazny Rowerom” za działania  na rzecz promocji turystyki rowerowej w gminie i roweru jako środka transportu.

Przy głównym budynku trzebińskiego magistratu przy ul. Piłsudskiego 14 przygotowany został czteromiejscowy parking dla rowerów, który zapewnia bezpieczne przypięcie roweru, a miejsce to jest łatwo dostępne, oświetlone i monitorowane.

Ponadto na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 udostępniono rowerzystom podstawowe narzędzia do naprawy i regulacji rowerów oraz pompkę dostosowaną do dwóch najbardziej popularnych typów wentyli.

W tym samym miejscu znajduje się również zestaw pierwszej pomocy medycznej. Zarówno narzędzia jak i apteczka są dostępne dla każdego rowerzysty w godzinach pracy magistratu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 17:00.

Dodatkowo na stronie internetowej www.trzebinia.pl w zakładce „Pomoc dla rowerzystów” zamieszczone zostały przydatne dla rowerzystów informacje (szlaki rowerowe w Gminie Trzebinia, ciekawe do odwiedzenia miejsca, najbliższe sklepy rowerowe i warsztaty, środki transportu publicznego itp.).

Certyfikat został przyznany w ramach realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projektu pod nazwą „Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Certyfikat „Przyjazny Rowerom” przyznawany jest obiektom turystycznym, usługowym i użyteczności publicznej, które promują rozwój turystyki zrównoważonej oraz wprowadzają rozwiązania przyjazne rowerom, uwzględniając specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych. Więcej informacji na stronie www.fdps.pl oraz www.przyjazny-rowerom.pl

Przed budynkiem Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 przygotowany został czteromiejscowy parking dla rowerów.

 

 

Informacja prasowa: Aleksandra Sobecka – Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM w Trzebini