W 2010 roku Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przekazało Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej sprzęt ratowniczy o wartości 13,5 tys. zł.
Za te pieniądze kupiono m.in. fantoma (damską wersję), defibrylator ćwiczebny, butlę tlenową i materiały opatrunkowe. Ponadto prawie 4 tys. zł starostwo przeznaczyło na zakup pięcioosobowej łodzi wiosłowej, która wykorzystywana jest do działań ratowniczych w razie powodzi.


Dodatkowe 100 tys. zł Powiatowa Straż Pożarna otrzymała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na prowadzenie tegorocznej akcji przeciwpowodziowej.

- Dementuję informację, że starostwo nie dofinansowuje Ochotniczych Straży Pożarnych - podkreśla starosta Janusz Szczęśniak.

Powiat zapłacił 20 tys. zł za zakup sprzętu na wyposażenie samochodu bojowego dla OSP w Jankowicach w 2008 roku, dopłacił też taką samą sumę do zakupu pojazdu bojowego dla OPS w Grojcu.

Łącznie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska w latach 2007-2010 wydał na Straż Pożarną 202,524 tys. zł.

 

Źródło: