15 października został rozstrzygnięty konkurs „Mój pomysł na Małopolskę” promujący Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020. Organizatorem plebiscytu był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie  z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. Patronat medialny nad konkursem objęła Telewizja Kraków. Konkurs został zorganizowany w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Nieograniczone Możliwości – Małopolska 2020”. Organizatorzy konkursu zawrócili się do Małopolan, aby podzielili się swoimi pomysłami na strategiczne przedsięwzięcia dla rozwoju Małopolski. Do wygrania były cenne nagrody m.in. laptop, aparat fotograficzny oraz rower (w kategorii „uczniowie szkół ponadgimnazjalnych” i „studenci”), 10 000 zł (dla organizacji pozarządowej) lub udział w spocie promocyjnym Województwa Małopolskiego (w kategorii ”jednostki samorządu terytorialnego”).
W kategorii „organizacje pozarządowe” zwyciężył projekt „Mała retencja” chrzanowskiego Stowarzyszenia Towarzystwo Wędkarskie Pogorzyce. Jego celem jest propagowanie działań mających na celu tworzenie małej retencji. Województwo małopolskie, jak przekonuje towarzystwo wędkarskie, to miejsce początku wielu tysięcy cieków wodnych. Krystalicznie czysta woda szybko i bezpowrotnie ucieka z terenu naszego regionu. Zatrzymanie tej wody w niewielkich zbiornikach nie wymaga dużych nakładów finansowych, a da wiele korzyści w postaci: poprawy nawilgocenia lasów, zmiany szybkiego odpływu wód powierzchniowych z terenów leśnych na powolny odpływ gruntowy, wzbogacenia istniejącej fauny i flory, ochrony przeciwpożarowej, wzrostu warunków do rekreacji i wypoczynku. Przykładem na możliwość realizacji projektu jest działanie Towarzystwa Wędkarskiego Pogorzyce. Na wydzierżawionym terenie od Miasta i Gminy Chrzanów zbudowano dwudziestoarowy zbiornik wykorzystując  niewielki ciek wodny. Koszta inwestycji wyniosły ok. 25 tys oraz ok. 700 godzin pracy społecznej członków towarzystwa.
W kategorii w kategorii ”jednostki samorządu terytorialnego” zwyciężyła Gmina Krzeszowice z projektem „Rowerowa Małopolska” zgłoszone przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. W gminie miałyby powstać liczne ścieżki rowerowe wykorzystujące m.in. atrakcje sportowe, zabytki i walory przyrody wraz z powołaniem Małopolskiego Centrum Turystyki Rowerowej w Krzeszowicach. Projekt Sławomira Krzysztofiaka zatytułowany „Nasze cuda świata” zwyciężył w kategorii „uczniowie szkół ponadgimnazjalnych”. Zdaniem autora Gmina Klucze posiada idealne warunki do rozwoju turystyki i jest świetnym miejscem do inwestowania. Na największą uwagę zasługuje Pustynia Błędowska, która od pewnego czasu zarasta drzewami. W kategorii „studenci” zwyciężył projekt „Parkingi rowerowe” złożony przez Paulinę Mol. Jej zadaniem  przy każdym większym markecie, galerii czy miejscu chętnie odwiedzanym powinny powstać parkingi strzeżone dla rowerów.

Zwycięzcom gratulujemy dobrych pomysłów.