Z dniem 14.10.2010r. rozpoczęły się dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie.

Pełnione są one w siedzibie  Powiatowej Komisji Wyborczej, w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (pokój Nr 207, II piętro) wg terminów:
18.10 - poniedziałek godz. 16:00 - 18:30
19.10 - wtorek godz. 16:00 - 18:30
20.10 - środa godz. 16:00 - 19:00
21.10 - czwartek godz. 16:00 - 20:00
22.10 - piątek godz. 16:00 - 24:00


Wszelkie informacje dla Komitetów i ich pełnomocników oraz ewentualne uzgodnienie terminu rejestracji listy kandydatów udziela urzędnik wyborczy pod nr tel. 32 625 79 31 i/lub 696 772 096.
 

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie  w wyborach do rad powiatów na dzień 21 listopada 2010r.: SSR Teresa Wałek - Przewodniczący Komisji, Andrzej Szmyt - Zastępca Przewodniczącego Komisji, członkowie komisji: Antoni Kozub, Elżbieta Medwecka, Katarzyna Sójka, Małgorzata Wojar, Przemysław Jaśko. Tel. do Komisji 32 625 79 87.