Zgodnie z prawem kandydaci w wyborach parlamentarnych zobowiązani są do usunięcia swoich reklam.

Ustawa wyraźnie podaje, że plakaty wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej kandydujący zobowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Ten termin już dawno minął a plakaty jak były, tak nadal są. Część obszarpanych plakatów szpeci miasto, te które zostały zerwane poniewiera się pod tablicami ogłoszeniowymi. Oprócz plakatów zostały także wielkie tablice reklamowe na prywatnych budynkach.

Kiedy zostaną usunięte i przez kogo? Tutaj ustawa "Kodeks wyborczy" wyraźnie wskazuje jako osobę odpowiedzialną burmistrza lub wójta. Zgodnie z art. 110 tej ustawy kosztami czyszczenia miasta powinien dodatkowo obciążyć samych kandydatów.

Paweł Graś z Platformy Obywatelskiej, pełniący funkcję rzecznika rządu, startujący z naszego okręgu od dawna bryluje w mediach ogólnopolskich. O "swoim" regionie wydaje się, że jednak zapomniał, poniżej jego wielka ekspozycja na ulicy Gancarskiej w Chrzanowie.

fot. Magdalena Łysek