Niezależnie od tego czy budujemy nowy dom, czy modernizujemy instalację elektryczną w obiekcie już użytkowanym musimy się liczyć z tym, że przed oddaniem instalacji do użytku musi ona zostać skontrolowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Najczęściej takimi uprawnieniami dysponuje elektryk, który wykona niezbędne pomiary elektryczne i sporządzi stosowny protokół. Dopiero tak zweryfikowana instalacja może być oddana do użytku.

Szczególnie istotne pomiary elektryczne są dla deweloperów oraz właścicieli domów wielorodzinnych, gdyż są oni prawnie zobowiązani do wykonywania regularnych przeglądów instalacji mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. W mieście Warszawa pomiary elektryczne można zlecić pod adresem http://elektryczneprzeglady.pl/. Jako że szeroko rozumiane instalacje elektryczne są jedną ze specjalności firmy działającej na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości, firma ta świadczy usługi obejmujące:

  • wykonawstwo oraz nadzór nad projektami budowlanymi energetycznymi, co daje pewność, iż wszystkie prace wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym projektem, a założona w ich wyniku instalacja spełnia wszystkie normy;
  • odbiór robót elektrycznychwraz z pomiarami instalacji, a więc pierwsze pomiary elektryczne oraz inspekcje instalacji niezbędne do oddania danej instalacji do użytku, po ich zakończeniu elektryk z uprawnieniami sporządza określony protokół;
  • opinie i ekspertyzy techniczne, w ramach których firma oferuje szeroko rozumiane doradztwo w zakresie projektowania oraz modernizacji instalacji elektrycznych wykonywanych w budynkach mieszkalnych oraz użytkowych, a także obiektach przemysłowych wymagających specjalistycznych instalacji zapewniających prawidłowy przebieg produkcji;
  • przeglądy instalacji elektrycznych w ramach okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, dzięki czemu właściciel lub zarządca budynku nie musi się martwić o znalezienie fachowca z uprawnieniami, który sprawdzi stan instalacji oraz to, czy jest ona bezpieczna dla użytkowników;
  • oględziny i konserwację sieci energetycznych.

Pomiary elektryczne dla firmy z miasta Warszawa to jedna z szerokiej gamy usług. Warto przy tym zauważyć, iż pomiary elektryczne bardzo rzadko wykonuje się ad hoc w oderwaniu od innych prac. Znacznie częściej stanowią one część składową prac związanych z przyjęciem robót elektrycznych lub wykonywaniem okresowych przeglądów instalacji. Pomiary oraz inspekcje bywają często także punktem wyjścia w przypadku planów modernizacji instalacji, gdyż pomagają w ustaleniu zakresu ewentualnych prac instalacyjnych i wskazują komponenty instalacji, które będą wymagały wymiany.

W ramach oględzin elektryk sprawdzi przede wszystkim czy instalacja oraz urządzenia elektryczne są wykonane i zainstalowane prawidłowo oraz czy kontakty są dobrze przymocowane, a wymagana odległość od natrysków oraz innych źródeł wody zachowana.

Pomiary elektryczne a nowy sprzęt domowy

Planując wyposażenie domu w nowy sprzęt lub instalację zasilaną prądem elektrycznym, niezależnie od tego czy będzie to płyta grzewcza, bojler na wodę, czy ogrzewanie elektryczne, należy sprawdzić, czy dana instalacja jest w stanie „przyjąć” kolejne urządzenie. W tym celu również warto skonsultować się ze specjalistą, który po wykonaniu odpowiednich pomiarów będzie wstanie ustalić, czy korzystanie z danego sprzętu nie spowoduje zwarcia lub innych niebezpiecznych dla mieszkańców sytuacji.

Warszawa: wykonujemy pomiary elektryczne w domu jednorodzinnym