Prezentujemy odpowiedź WIOŚ w Krakowie związane z interwencjami dotyczącymi uciążliwości zapachowych w mieście.