Nasz apel do Ministerstwa Klimatu, poparty interpelacją posła Marka Sowy, w którym domagaliśmy się reformy systemu zagospodarowania odpadów i zatrzymania wzrostu cen, nie pozostał bez odpowiedzi.
Jak czytamy w liście, który do nas dotarł: W Ministerstwie Klimatu opracowany został projekt ustawy, której przepisy będą miały wpływ na ograniczenie wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Zawiera ona m.in. rozwiązania zobowiązujące producentów produktów w opakowaniach do finansowania zbierania, transportu i przetwarzania tego typu odpadów oraz ustalają maksymalną stawkę za odbiór odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, co umożliwi ponowne włączenie ich do systemu.

Treść całej odpowiedzi na apel