Śmieci w blokach – segregujmy solidarnie

Nie jest szczególną tajemnicą, że mieszkańcy prywatnych domów segregują odpady bardziej skrupulatnie. Czy skłania do tego większa odpowiedzialność, czy łatwiejsza identyfikacja właściciela odpadów – nie ma znaczenia. Fakt jest faktem. W blokach łatwiej o anonimowość, więc i presja na prawidłowe rozdzielanie śmieci niestety mniejsza.

- Mamy w bloku zbiorcze pojemniki. Ja segreguję, a sąsiad nie. Co zrobić?

Niestety to spory problem w zabudowie wielorodzinnej. Na 100 osób 99 może segregować poprawnie, a 1 za nic będzie miała obowiązujące przepisy, a i tak wszyscy – cała 100 – solidarnie poniosą tego konsekwencje. Dlatego kluczowa jest zmiana naszego, jako mieszkańców, nastawienia do segregacji. To że sami nie segregujemy nie sprawi, że w ten sposób zrobimy na złość gminie czy Związkowi. Taka postawa zaszkodzić może wyłącznie nam samym i naszym sąsiadom, którzy przez nas będą płacić za śmieci dwa razy więcej.

- Dlaczego za złą segregację w bloku ponosimy odpowiedzialność zbiorową?

Precyzuje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jasno wskazuje, że do wnoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadów zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W przypadku zabudowy wielorodzinnej właścicielem budynku jest wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Jeśli więc mieszkańcy nie segregują poprawnie, to decyzja o podwyższonej opłacie zostaje nałożona na właściciela nieruchomości (jako jednolity podmiot), który w konsekwencji przerzuca opłatę proporcjonalnie na wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego, że tylko część z nich naruszyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

- Co to są elektroodpady i jak się ich pozbyć?

Elektroodpady (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszelkie urządzenia, które działały na prąd, baterie lub akumulatory. Zalicza się więc do nich sprzęt AGD i RTV, a także drobna elektronika (taka jak: myszki i klawiatury komputerowe, pendrive’y, dyski zewnętrzne) oraz elektroniczne zabawki.

Tego typu przedmiotów można pozbyć się na trzy sposoby:

  • oddając do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu o tych samych funkcjach (lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, itd.), a sklep ma obowiązek go przyjąć, nawet gdy dostarcza nam towar do domu,
  • dostarczając do PSZOK,
  • lub wystawiając we wskazanym miejscu, skąd zostaną odebrane podczas zbiórki elektroodpadów.

Oznacza to, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wyrzucamy do żadnego z pojemników na odpady segregowane czy zmieszane (pamiętajmy o tym, bo często błędnie odpady te lądują w żółtym koszu na plastik).

- A jeśli na stanowisku do składowania odpadów przy bloku nie ma wydzielonego miejsca na elektoroodpady?

Miejsce, w którym można zostawić elektroodpady (a także odpady wielkogabarytowe) wskazuje zarządca lub właściciel nieruchomości. Jeśli nie zostało ono oznaczone, to warto mu o tym przypomnieć. Zwykle jednak będą to miejsca w sąsiedztwie altan śmietnikowych.

Elektroodpady z zabudowy wielorodzinnej są odbierane raz na dwa tygodnie. Terminy można sprawdzić w aplikacji EcoHarmonogram lub na naszej stronie w zakładce Aplikacja mobilna