prawo dla kosmetologów

Kosmetolog jest profesją, której do tej pory nie uregulowano w żaden sposób przepisami prawnymi. W dalszym ciągu nie powstały ustawowe normy określające najważniejsze cechy zawodu kosmetologa. Kosmetolodzy biją na alarm: brak odpowiednich przepisów powoduje, że często pojawia się sporo kontrowersji odnośnie ich kompetencji. To z kolei powoduje, że klienci obawiają się udać się do kosmetologa, ponieważ nie wiedzą, czy wykonuje on swoje usługi na właściwym poziomie. Niejednokrotnie kosmetolodzy potrzebują pomocy prawnika - dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy ich klienci mają wątpliwości co do prawidłowości przebiegu konkretnego zabiegu. Czy każdy kosmetolog powinien korzystać z pomocy prawnika? Jakie są uprawnienia kosmetologów? Na wszystkie te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszej publikacji.

Kosmetolog - zawód nieuregulowany prawnie

Justyna Gorlicka-Kruk, właścicielka gabinetu kosmetologii i medycyny estetycznej oraz przedstawicielka izby kosmetologów w internetowym programie #RZECZoBIZNESIE przypomniała, że od przeszło 20 lat polskie uniwersytety medyczne kształcą kosmetologów, jednak w dalszym ciągu nie powstała ustawa, która dokładnie określałaby, jakie konkretnie są kompetencje osób wykonujących ten potrzebny zawód. "Gdzie jest odpowiedzialność kosmetologa? Gdzie powinna zacząć się praca lekarza?" - według specjalistki od kosmetologii udzielenie odpowiedzi przez ustawodawcę na oba te pytania jest niezbędne do tego, aby klienci w gabinetach kosmetologicznych czuli się bezpiecznie.

Przedstawicielka izby kosmetologów dodała również, że do tej pory nie powstała w Polsce specjalizacja taka jak medycyna estetyczna, co oznacza, że w tej chwili zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy mogą świadczyć usługi z zakresu medycyny estetycznej. Wystarczy otworzyć działalność gospodarczą, a następnie zatrudnić pracowników.

Ekspert od kosmetologii zaznaczyła, że cała izba kosmetologów od wielu lat podkreśla, że istnieje ogromna potrzeba uregulowania rynku, aby tego rodzaju procedery nie mogły mieć miejsca. Dzisiejsze regulacje prawne powodują, że w chwili obecnej osoby nie mające podstawowej wiedzy odnośnie toksykologii, fizjologii, farmakologii lub anatomii, otwierają swoje gabinety kosmetologiczne.

Gorlicka-Kruk wspomniała także, że dla działalności gospodarczych przewidziany jest obecnie jeden numer PKD, który przydziela się zarówno lekarzom, kosmetologom i fryzjerom - usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Izba Kosmetologów postuluje, aby został wprowadzony numer PKD przeznaczony wyłącznie dla firm świadczących usługi kosmetologiczne.

Co może, a czego nie może kosmetolog?

W internecie krąży cała masa sprzecznych informacji odnośnie uprawnień kosmetologów. Prawnicy adwokat-seidel.pl/prawnik-dla-kosmetologow podkreślają, że określenie uprawnień kosmetologów jest możliwe przede wszystkim po zapoznaniu się z ustawami dot. zawodu lekarza.

Niektórzy uważają na przykład, że kosmetolog nie może wykonywać zabiegów podczas których dochodzi do przerwania ciągłości skóry. Warto wiedzieć, że do przerwania ciągłości skóry dochodzi nawet wtedy, gdy realizowany jest zabieg nakładania makijażu permanentnego. Polskie prawo bardzo dokładnie mówi, że osoby niebędące pracownikami medycznymi, czyli przede wszystkim kosmetolodzy, podczas realizowania czynności związanych z przerwaniem ciągłości tkankowej muszą stosować się do niezwykle rygorystycznych procedur sanitarnych. Jest to konieczne, ponieważ chroni przed chorobami zakaźnymi. Kosmetolog może wykonywać zabiegi związane z ciągłością skóry, jednak muszą stosować się do wszystkich procedur sanitarnych zapewniających jak najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom.

Sporo mitów dotyczy także zabiegów związanych z iniekcjami, czyli np. z mezoterapią igłową. Jedna z polskich ustaw mówiąca o kompetencjach lekarzy wskazuje, że za samowolne wykonywanie czynności lekarskich można zostać ukaranym grzywną, jednak w tej chwili nie ma przepisu mówiącego o zabiegach mezoterapii oraz pochodnych. To oznacza, że tego rodzaju zabiegi mogą być wykonywane przez kosmetologów posiadających niezbędne uprawnienia potwierdzone dyplomami lub certyfikatami z renomowanych instytucji.

Czy kosmetolog potrzebuje prawnika?

W przypadku lekarzy sprawa jest oczywista: wszyscy doskonale znają ich kompetencje, ponieważ regulacje prawne obowiązują od dawna. Gdy chodzi o kosmetologów, jest już nieco inaczej - ich status prawny adwokat-seidel.pl nie jest jasno określony. To z kolei oznacza, że nie istnieją żadne bezpośrednie przepisy mówiące o pracy kosmetologa. Jedynym dostępnym rozwiązaniem jest określenie praw i obowiązków kosmetologa na podstawie dostępnych rozporządzeń medycznych. Gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy pacjentem a kosmetologiem, niejasności natury prawnej przyczyniają się do spotęgowania chaosu oraz stresu.

Jednym z największych problemów jest kwestia odpowiedzialności kosmetologa za nieprawidłowo zrealizowany zabieg bądź powikłania, które pojawią się po nim. Nawet sama legalność świadczenia usług przez kosmetologów budzi szczególnie w środowisku lekarskim sporo wątpliwości i niejasności. Lekarze oraz kosmetolodzy od dawna pozostają w sporze co do posiadanych przez siebie kompetencji i wiedzy.