Machina inicjatorów referendum w sprawie odwołania burmistrza Trzebini, Stanisława Szczurka nabiera coraz większego rozpędu. 3 grudnia Teresa Rak - komisarz wyborczy PKW w Krakowie korzystając z udostępnionej bazy danych mieszkańców przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego weryfikowała listy z podpisami osób popierających inicjatywę.

Obserwatorami procedury byli przedstawiciele grupy inicjatorów referendum, Mikołaj Rey i Stanisław Antoń. - Z wyjątkiem pojedynczych przypadków, praktycznie wszystkie podpisy okazały się prawidłowe - cieszy się Mikołaj Rey, pełnomocnik grupy. - Należy stwierdzić, że listy z podpisami w żadnym wypadku nie były udostępniane pracownikom Urzędu Miasta Trzebini ani innym osobom postronnym - zaznacza.

Co weryfikacja podpisów przez komisarza PKW oznacza w praktyce? - W najbliższych dniach należy się spodziewać oficjalnej decyzji komisarza wyborczego w sprawie ogłoszenia referendum, które powinno się odbyć do 50 dni od daty tej decyzji - przyznaje Rey, przy czym jednocześnie zaznacza, że dopóki nie otrzymają oficjalnej informacji z biura PKW w Krakowie, nie mogą złożyć żadnego wiążącego oświadczenia w tej sprawie.