We wtorek, 26 czerwca, w siedzibie PCKU, po raz pierwszy zbierze się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego. Poruszony zostanie temat inicjatywy lokalnej, program współpracy starostwa z organizacjami pozarządowymi oraz działalności pożytku publicznego.

- Celem utworzenia forum jest przybliżenie tematyki współpracy organizacji pozarządowych z samorządem oraz pokazanie im sposobów, w jaki można pozyskać środki na realizację swoich działań – mówi Julita Kośka z wydziału promocji i funduszy pozabudżetowych chrzanowskiego starostwa. Pomysłodawcą zebrania jest starosta powiatowy – Adam Potocki. - Mamy nadzieję, że forum to stanie się imprezą cykliczną. Chcielibyśmy by odbywało się oso dwa razy w roku – dodaje Julita Kośka.

Obecnie na terenie powiatu chrzanowskiego działa ponad 200 takich zrzeszeń. Wśród nich są organizacje pożytku publicznego, regionalne, sportowe, społeczne i charytatywne.

Julita Kośka