W tym roku już po raz trzynasty odbędzie się Maraton Pisania Listów Amnesty International. Drugi raz w akcji udział bierze powiat chrzanowski. Podobnie jak w ubiegłym roku początkiem grudnia w 200 miejscach w całej Polsce ręcznie napisane zostaną listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane.

W tym roku listy można będzie napisać w sprawie Alesia Białackiego, działacza na rzecz praw człowieka z Białorusi, społeczności miasta Bodo w Delcie Nigru, która w wyniku wycieków ropy naftowej została pozbawiona możliwości połowu ryb i uprawy ziemi, co doprowadziły do niedoborów żywności i wzrostu cen do tego stopnia, że większość mieszkańców popadła w ubóstwo. Wśród tematów tegorocznego maratonu pojawią się również aktywiści z Sudanu, czyli grupa Girifna. Nie zabraknie ważnego tematu wysiedleń Romów oraz sprawy Pussy Riot.

W ubiegłym roku tematem przewodnim było łamanie praw człowieka w obozie Yodok w Korei Północnej. Do Azji z Polski wysłano w tej sprawie 160 tysięcy listów. 350 z nich pochodziło z Chrzanowa. Mocnym bodźcem był dla wielu film, jaki wyświetlany był podczas ubiegłorocznego maratonu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie odbywało się pisanie. – Były to „Historie z Yodok” Andrzeja Fidyka, które bardzo poruszyły wszystkich widzów – mówi Joanna Liszka z PMDK.

Także w tym roku organizatorzy zaprezentują film. – Będzie to film „Kiedy wszyscy będą wolni”, który wyświetlany był tylko raz, podczas III Międzynarodowego Festiwalu Human Doc – zdradza Małgorzata Liszka. – Ponadto każdy będzie mógł się zapoznać z biografiami osób, w sprawie których pisane będą listy – dodaje. List można napisać własnymi słowami lub skorzystać z gotowego szablonu.

Maraton Pisania Listów Amnesty International w powiecie chrzanowskim odbędzie się w piątek, 7 grudnia. Potrwa od godziny 9 do 21. Projekcje filmu odbędą się w różnych porach. O 10, 12, 15 oraz 17.30. Więcej szczegółowych informacji można otrzymać pod numerem telefonu 32 6121052.


Małgorzata Liszka zachęca do wzięcia udziału w akcji