W Polsce działa kilkaset banków, z czego większość stanowią jednostki z przewagą kapitału zagranicznego. Ich porównanie odbywać się może ze względu na wiele kryteriów: z uwagi na ofertę kredytową, atrakcyjności lokat i kont oszczędnościowych, fachowość obsługi, brak awarii w systemach internetowych etc.

Nie ma oczywiście banku najlepszego w sensie uniwersalnym - ich ocena zależy od oczekiwań klienta. Ponadto wydawane „werdykty” mogą być niejednokrotnie zaburzone co do stopnia obiektywności, zwłaszcza wtedy, gdy porównanie dokonane zostanie z uwagi na opinie internautów, które często są albo niefachowe i emocjonalne albo też nieautentyczne (sponsorowane).  

Banki w Polsce mogą być porównywane np. z uwagi na oferty oszczędnościowe. Nie liczy się tu wyłącznie posiadanie w pakiecie najlepiej oprocentowanej lokaty na rynku, ale proponowana przez placówkę gama rozwiązań i możliwości – czy w ofercie pojawiają się dobrze oprocentowane konta oszczędnościowe, lokaty inwestycyjne, lokaty zwykłe, itp. Przykładowo, jeśli chodzi o bank najlepszy dla lokat i inwestycji, w jednym z rankingów zwycięzcą roku 2013 został Deutsche Bank.  

Inne kryteria rozważane są przy próbie rozstrzygnięcia, czy bank jest atrakcyjny dla klientów myślących o kredycie hipotecznym. Tu bierze się pod uwagę stopień liberalności reguł, liczbę ewentualnych promocji, atrakcyjność jeśli chodzi o czas spłaty zobowiązania, czy też ogólnie, koszty kredytu. W tej kategorii, także dla roku 2013, wyróżniony został MultiBank.

Gdy bank oceniany jest pod kątem uniwersalności, analizuje się każdy szczegół, od ofert kredytowych, przez konta oszczędnościowe po takie aspekty jak profesjonalizm obsługi, brak awarii w elektronicznej formie korzystania z usług itd. Jeśli chodzi jednak o każde kryterium, „miejsce na podium” osiągnięte w danej porównywarce, nie musi być trwałe. Rzeczywistość bankowo-finansowa jest płynna, jedne firmy będą rekompensować straty, jakie nabyły w oczach opinii publicznej i zdecydowanie poszerzą gamę ofert, inne utrzymają się w swoich pozycjach, jeszcze inne z jakiegoś powodu spadną. Rankingi najlepiej jest więc obserwować cały czas.