Trzebina:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" zaprasza na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Kultury „Sokół" w Trzebini przy ul. Kościuszki 7

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze" działając na mocy umowy XB/4/SW/09 z dnia 18.08.2009 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego dotyczącej wyboru LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju informuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku przewiduje się ogłoszenie naboru konkursowego dla działań „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W następnej kolejności ogłaszane będą nabory wniosków dla działania „Małe projekty" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

W związku z powyższym Zarząd LGD „Partnerstwo na Jurze" z uwagi na szeroki zakres tematyczny określający wymienione działania zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenów objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek im podległych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych, grup nieformalnych czy przedsiębiorców, których celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich na szkolenie informacyjne, które odbędzie się 21 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu Kultury „Sokół" w Trzebini przy ul. Kościuszki 74.

Zakres szkolenia:

Szkolenie informacyjne w temacie planowanych naborów dla działań w ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze":

  • „Odnowa i rozwój wsi"
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • „Małe projekty"
  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Szkolenie przybliży zakres tematyki dla zainteresowanych beneficjentów w tym: omówienie poszczególnych działań, przedstawienie kto może ubiegać się o środki, przedmiot wnioskowania (na co można pozyskać środki w ramach poszczególnych działań), zasady finansowania, wzory wniosków i inne dokumenty niezbędne do aplikowania, przewidywane terminy naborów oraz działania LGD ukierunkowane na pomoc potencjalnym beneficjentom.

Więcej informacji o Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo na Jurze" można uzyskać na stronie internetowej: http://www.partnerstwonajurze.pl

źródło: www.trzebinia.pl

Chrzanów:

Zarząd LGD Partnerstwo na Jurze zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów z terenu Gminy Chrzanów na spotkanie informacyjne dot. naborów konkursowych w 2010r., które odbędzie się 16 grudnia 2009r. o godz. 15.00 w Chrzanowie, Aleja Henryka 20 - budynek Urzędu Miejskiego, I piętro sala nr 26.

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" informuje, że w pierwszym kwartale 2010 roku przewiduje ogłoszenie naboru konkursowego dla działań "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Tworzenie mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW).

W kolejności będą ogłaszane nabory wniosków dla działania "Małe projekty" oraz "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny określający wymienione działania istotne jest wczesne przekazanie niezbędnej wiedzy potencjalnym beneficjentom z terenów objętych Lokalną Strategia Rozwoju, m.in. organizacjom pozarządowym, innym podmiotom prawnym, grupom nieformalnym czy przedsiębiorcom, których celem jest szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Informacje na temat LGD "Partnerstwo na Jurze" oraz tekst Lokalnej Strategi Rozwoju możesz znaleźć na stronie www.partnerstwonajurze.pl

Informacje na temat możliwości finansowania oraz beneficjentów możesz znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego poświęconej PROW.

źródło: www.chrzanow.pl