45 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 19 gmin otrzymało sprzęt wartości 488 tys. zł w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska”, przeprowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Są to pompy szlamowe z osprzętem, zestawy do ratownictwa medycznego, przenośne motopompy pożarnicze z zestawem do ograniczania stref skażeń ekologicznych, zestawy do oświetlania terenu akcji ratowniczej.

Źródło: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska, www.tv.malopolska.pl