W dniu 14 kwietnia 2019r odbyła się kolejna , już od paru lat kontynuowana, impreza biegowa pn. Puszcza Run w Dulowej. Inicjatorami było TCK Trzebinia oraz Radni Miasta Trzebini Mariusz Brzózka, Paweł Jasic, Tomasz Kobierecki. Organizatorzy wraz z Fundacją „Energetyk” z Trzebini postanowili przeprowadzić podczas tej imprezy Aukcję i zbiórkę publiczną na rzecz Moniki, która jest podopieczną Fundacji „Energetyk”. Fundacja wraz z radnymi zwróciła się do Pana Sebastiana Świderskiego Prezesa Klubu ZAKSA Kędzierzyn Koźle, z prośbą o gadżety na Aukcje, co spotkało się z pozytywnym odzewem.

Aukcje prowadził Paweł Serafinowicz- przedstawiciel Klubu Sportowego ZAKSA Kędzierzyn Koźle, zbiórkę do puszek kwestarskich w imieniu Fundacji „Energetyk” przeprowadziły wolontariuszki Julia Kasprzyk i Emilia Braś -uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K.Baczyńskiego z Chrzanowa.

Wynik finansowy : dochód z Aukcji – 1680,- ze zbiórki publicznej - 790,41.

Łączny dochód 2 470,41 zostanie przekazany na subkonto ‘Dla Moniki”.

W imieniu Pani Moniki oraz Fundacji „Energetyk” pragniemy serdecznie podziękować każdemu , kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do sukcesu imprezy biegowej jak i wyniku pozyskanych środków.

Adamowi Potockiemu Dyrektorowi TCK Trzebinia oraz Radnym Mariuszowi Brzózce, Pawłowi Jasicowi oraz Tomaszowi Kobiereckiemu za sprawną organizację i kontynuowanie tego rodzaju imprez.

Szczególne podziękowania w imieniu Fundacji „Energetyk” kieruję do

Pana Jarosława Okoczuka Burmistrza Miasta Trzebini, który zawsze był i pozostał z Fundacją „Energetyk”. Wspiera skutecznie nasze działania i nie pozostaje obojętny, co również okazał będąc obecnym na imprezie i wspierając finansowo szczytny cel.

Z wyrazami szacunku Ewa Mendela – Prezes Zarządu Fundacji „Energetyk”