Dokończenie budowy własnych czterech kątów lub ich remont to coś, bez czego trudno czuć się komfortowo w domowej przestrzeni. Jest to także niemały wydatek, który wymaga sporego nakładu finansowego. Niekiedy będzie się to wiązać z opróżnieniem rodzinnego portfela, ale czasami lepszym wyjściem wydaje się wzięcie kredytu na wykończenie domu. Co trzeba wiedzieć o takim przedsięwzięciu? O tym poniżej!

 

Jaki rodzaj kredytu na wykończenie domu?

Jeśli planujesz remont, najlepiej dopasowaną do Twoich celów formą pożyczki jest kredyt gotówkowy. Ideą tego produktu bankowego jest to, że otrzymane w jego ramach środki przeznaczyć można w zasadzie na dowolny cel.

Kredyty gotówkowe mogą opiewać na maksymalną kwotę 255 500 złotych, co powinno być wystarczającym zastrzykiem gotówki, by solidnie wykończyć lub wyremontować dom. W praktyce jednak maksymalna ilość pieniędzy, którą może pożyczyć bank, będzie zależała od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Umowa na ten rodzaj pożyczki bankowej może zostać podpisana na co najwyżej 10 lat, czyli okres, który niejako odpowiada interwałom remontowym.

Należy mieć świadomość istnienia dwóch rodzajów pożyczek gotówkowych: celowych oraz bez wskazania celu. Różnice pomiędzy nimi wskazujemy poniżej.

Kredyt gotówkowy celowy

Zawierając umowę o celowy kredyt gotówkowy, trzeba wiedzieć, że niezbędne będzie wskazanie przeznaczenia pożyczanych pieniędzy. Jest to deklaracja, która musi mieć odbicie w rzeczywistości – kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć dowody tego, na co została wydana gotówka. Zaświadczeniem mogą być paragony, faktury lub inne pisma. W przypadku wydania środków na co innego klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, która określona jest w podpisywanej umowie.

Pożyczki celowe w wielu przypadkach są korzystniejsze niż te bez wskazania przeznaczenia pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że bank najczęściej ustanawia zabezpieczenie na kupione przed klientów przedmioty lub usługi. Jak to odnosi się do remontowanego domu? Różne banki takie sprawy traktują w odmienny sposób.

Najbardziej skomplikowanym wyjściem jest ustanowienie hipoteki na wykańczaną nieruchomość, co wiąże się z koniecznością dostarczenia obszernej dokumentacji. W ten sposób forma pożyczki zmienia się na kredyt hipoteczny.

Ze względu na istnienie zabezpieczenia, kredyt celowy wiąże się zazwyczaj z większą zdolnością kredytową.

 

Kredyt gotówkowy bez wskazania celu

Z podpisania umowy o kredyt gotówkowy bez wskazania celu nie wynika zobowiązanie do wydania pieniędzy na remont. Wobec tego pożyczona gotówka może być spożytkowana w dowolny sposób, a dokumentacja wydatków nie musi zostać dostarczona do banku. Należy pamiętać, że ten rodzaj pożyczki jest raczej niechętnie udzielany przez instytucje, co wynika z braku wyżej opisywanego zabezpieczenia.

"Gdy już podejmiemy decyzję w jaki sposób chcemy sfinansować wykończenie czy remont, to kolejnym krokiem jest wybranie banku, w którym chcemy zaciągnąć dany kredyt czy pożyczkę. Ponieważ w takich przypadkach często w grę wchodzą kwoty przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, to zły wybór będzie bardzo kosztowny. Lepiej nie ograniczać się do banku, w którym akurat mamy konto, lecz sprawdzić oferty wielu instytucji." możemy przeczytać na stronie Expander.

 

Podsumowanie

Najlepszym rodzajem kredytu na wykończenie domu jest kredyt gotówkowy. To, czy wybierzemy pożyczkę celową, czy bez podania celu, powinno wynikać z subiektywnej oceny własnych potrzeb i oczekiwań.