Szkoła Podstawowa w Dulowej realizowała w tym roku program dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – edycja wiosenna i jesienna”. Placówka zaplanowała i zrealizowała łącznie 8 wycieczek dla uczniów.

 

Poznaj Polskę grafika copy

Program miał na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnieć polskiej nauki dzięki organizowaniu wycieczek szkolnych. Wszystkie odwiedzane przez uczniów miejsca musiały być wyszczególnione na liście sporządzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, i zawierać się w 4 obszarach edukacyjnych, tj.:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Wsparciem finansowym w 2022 roku objęto Szkołę Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Dulowej. W edycji wiosennej dwie grupy uczniów z klas I-III odwiedziły Olsztyn k. Częstochowy oraz Podzamcze – Zamek Ogrodzieniec, natomiast dwie grupy uczniów z klas IV-VIII – Zespół Pałacowo-Parkowy w Pszczynie oraz Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

Ministerstwo Edukacji grafika

W edycji jesiennej dwie grupy uczniów z klas I-III oraz dwie grupy uczniów z klas IV-VIII były na wycieczce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Ogrodzie Botanicznym.

Łączny koszt zorganizowanych wycieczek wyniósł 45 000 złotych. Przyznane przez MEiN dofinansowanie to 36 000 zł. Pozostałą kwotę pokryli rodzice uczniów.

 Polski Ład grafika